Ophoging met IJsselmeerzand?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Wij zijn bezig met een uitbreiding begraafplaats. Hiervoor staat in ons bestek: ophogen met pakket (zoet) IJsselmeerzand. De aannemer stelt voor dubbel ontzilt zeezand te gebruiken. Dit is goedkoper en zou na enkele jaren door regenwater voldoende ontzilt zijn. Bovendien zou zeezand ten opzichte van IJsselmeerzand meer voordelen hebben. Voor ons zit er niet veel winst in, tenzij zeezand beter voldoet dan IJsselmeerzand. Vraag: Is hier ervaring mee? Is zeezand geschikt voor een begraafplaats? met vriendelijke groet, G. S.

Antwoord:

Geachte heer S., zie bijgevoegd artikel Je hebt zand en je hebt zand. (zie archief Begraafplaats, winter 2004.) Ook met IJsselmeerzand kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Het is vaak net zo zout als Noordzeezand en dient ontzilt te worden. Laat het altijd bemonsteren, vraag bewijzen van het zoutgehalte. Dat het door de regen wel voldoende schoon gespoeld zal zijn zou ik nooit op het woord van de aannemer geloven. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
30 oktober 2007