Ophoging of ruiming? 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Wij zijn aan het bekijken op welke wijze wij ruimte kunnen maken op onze begraafplaats. Wij denken eraan om bepaalde delen van de begraafplaats op te hogen. Het betreft voornamelijke oude gedeelten van de begraafplaats waar algemene graven liggen. Mijn vraag is nu of wij zonder meer dit gedeelte kunnen ophogen omdat deze graven al meer dan 40 jaar liggen Wat zijn de eisen voordat wij tot ophoging kunnen overgaan bij algemene graven en bij eigen graven. Een andere vraag is of wij op verzoek van een rechthebbende een graf kunnen ruimen. Het betreft een graf uitgegeven in 1978 voor 30 jaar. De rechthebbende wil dit graf laten ruimen zodat zij naast haar man kan komen te liggen. In het betreffende graf ligt de broer van haar man. Wat zijn de eisen die wij hieraan kunnen stellen. Uit de informatie op uw site en op de site www.uitvaart.nl kan ik niet echt achterhalen of ruimen/schudden op een verzoek van een rechthebbende mogelijk is. Ik heb bijgevoegd een afschrift van onze beheersverordening waar naar mijn mening niets staat over ruimen op verzoek van. L. Q.

Antwoord:

Dag, wanneer er nog algemene graven aanwezig zijn is het het beste om deze te ruimen voordat u nieuwe activiteiten op dat grafvak ontplooit. Ik weet niet voor hoe lang deze graven destijds werden uitgegeven , maar meestal is dat 10 jaar of soms 15 jaar, maar ik ga er in elk geval van uit dat de termijn is verstreken. Voor het ruimen van algemene graven bestaan andere , minder richtlijnen dan voor eigen graven (er hoeven geen bordjes bij het graf en dergelijke). Meer hierover is ook terug te vinden in onze Handleiding Opgraven en ruimen. Het kan zijn dat er problemen zijn met het grondwaterpeil en dat dat tevens de reden is dat u wilt ophogen? Wanneer de stoffelijke resten niet goed zijn verteerd kan het nodig zijn om ze uit het water te halen en te herbegraven in nieuw aan te brengen zandgrond. Maar ik kan me ook voorstellen dat u alles met rust wilt laten en om die reden een nieuw laag zandgrond over het grafvak heen wilt aanbrengen . Als u me mailt wat er precies speelt of aan de hand is, dan kan ik uw vragen over de ophoging wat gerichter beantwoorden. U vraagt ook of een eigen graf geruimd mag worden. Dat mag alleen als dit in opdracht van de rechthebbende gebeurt en uiteraard dient de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar in acht genomen te worden, eerder mag dus niet. en verder is het van belang dat uw verordening het niet verbiedt. Sommige begraafplaatsen stellen hieraan namelijk restricties, of stellen bijvoorbeeld dat er maar een keer samengevoegd of geschud mag worden en daarna niet meer, om daarmee te voorkomen dat een eigen graf eindeloos opnieuw wordt gebruikt. In uw geval zie ik geen reden waarom u dit verzoek zult weigeren, maar het is beter als u uw verordeningen hieraan aanpast en daarin duidelijk vermeldt wat er wel/niet mogelijk is, zodat het voor iedereen duidelijk is, en welk tarief daarvoor in rekening wordt gebracht. Want u doet dit natuurlijk niet gratis, naar ik aanneem. Ik hoor wel weer als er nog meer vragen zijn, met vriendelijke groet,


4 oktober 2016