Ophoging of ruiming? 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,Wat betreft de algemene graven willen we deze niet ruimen maar meer ruimte creeren door een laag grond hierop aan te brengen. Het woord ruimen wordt in onze gemeente door de gemeenteraad nogal negatief benaderd en tot op heden is er nog niets geruimd. De gedachte is dat door het ophogen van een gedeelte van de begraafplaats ruimte kan worden gecreëerd die op korte termijn nodig is. Ik begrijp dat ten aanzien van eigen graven andere eisen gelden Ten aanzien van het ruimen op verzoek van een rechthebbende staat dit niet in de verordening wat kan betekenen het is toegestaan want het is niet verboden of het kan niet want het is niet geregeld. Het vreemde is dat ze in de tarieventabel lijkbezorgingsrechten wel een tarief hebben opgenomen om op verzoek van een rechthebbende te ruimen. Hieruit zou je kunnen concluderen dat ruimen op verzoek van een rechthebbende is toegestaan en moet je alleen wat uitvoeringsaspecten hiervoor regelen. De regel is dat ruimen dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. de vraag is dan wat er met eventuele overblijfselen gebeurd, deze kunnen dieper in het graf worden gelegd zodat de ruimte erboven gebruikt kan worden of op een andere plaats worden begraven. Ik weet niet wat de meest gebruikelijke praktijk hierbij is. Met vriendelijke groet, L. Q.

Antwoord:

Dag mijnheer Q., Als er een tarief bestaat voor het ruimen op verzoek van de rechthebbende dan is het daarmee toegestaan! Het is meestal zo dat bij het schudden van een eigen graf de knekels onderin, op laag nul zeg maar, worden samengevoegd. Maar het hangt ook een beetje af van de bestaande grafdiepte. Als er al drie diep is begraven, moet je niet nog lager willen, dat kan ook meestal niet ivm de grondwaterstand. In dat geval worden de botjes ook wel eens naar een knekelput elders op de begraafplaats vervoerd. Of, als de nabestaanden toch alle overledenen bij elkaar willen houden, dan wordt de onderste (tweede of derde) begraaflaag of grafdiepte als verzamelgraf gebruikt. (En dan kunnen er dus nog maar een (of twee) andere overledenen begraven worden in een graf dat oorspronkelijk bedoeld was voor twee (of drie) overledenen). Wat betreft het ophogen van het algemene grafvak: (In Engeland doen ze het ook zo, daar mogen de graven ook niet worden geruimd. In London zijn de oude begraafplaatsen daardoor enorme heuvels geworden, maar dit terzijde.) Het is een methode die een beetje omslachtig is, en volkomen indruist tegen het tijdelijke karakter dat inherent is aan de uitgifte van een algemeen graf. Ik begrijp wel dat mensen een langere grafrust willen dan de termijn waarvoor het algemene graf is uitgegeven, maar dan moet er geen gebruik gemaakt worden van algemene graven. De gemeente moet dan gewoon eigen graven uitgeven waarin iedereen zo lang in kan blijven liggen als de nabestaanden maar willen. Maar om het huidige grafvak opnieuw geschikt te maken voor begravingen gelden verder dezelfde regels als voor het aanleggen van een nieuw gedeelte. Aanwijzingen hiervoor zijn vastgelegd in het besluit op de lijkbezorging (paragraaf 4, inrichting van een graf en de afstand tussen de graven) en de Inspectierichtlijn Lijkbezorging . Deze regelgeving is te vinden op onze website, ledengedeelte. Verder is ook samenstelling van de grond belangrijk. Ik raad wel aan om geen algemene graven meer uit te geven als er niet geruimd wordt, want de mensen betalen dan maar voor een korte periode terwijl u ze eigenlijk eeuwige grafrust wilt geven. De gemeente kan dan beter eigen graven uitgeven, dan blijven er tenminste ook nog wat inkomsten (bij verlenging van de grafrechten) tegenover staan . En u kunt in de toekomst ook niet blijven ophogen, denk ik. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016