Opnieuw tenaamstellen van grafrecht, na overlijden rechthebbende

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

De situatie is dat we op onze begraafplaats graven tegenkomen waarbij de rechthebbende is overleden, maar de uitgifte termijn is nog niet verlopen. Nu zijn we opzoek gegaan naar mogelijke personen die in onze ogen rechthebbende zouden kunnen worden in verband met familie verbanden. Mogen wij deze mensen aanschrijven of moeten we nog uitzoeken of er nog meer mensen mogelijk rechten zouden hebben op overname van de grafrechten? Wij willen namelijk graag de graven weer op naam zetten van een rechthebbende.

ANTWOORD

Wanneer de rechthebbende overleden is en in het graf begraven moet worden waar hij rechthebbende op was, moet het grafrecht vanzelfsprekend voor de begraving opnieuw te naam gesteld worden. De nieuwe rechthebbende geeft vervolgens toestemming dat de voormalige rechthebbende in het graf begraven mag worden. Wanneer u deze procedure consequent volgt, is er altijd een rechthebbende op het graf.

Het wordt lastiger wanneer de rechthebbende overlijdt en u heeft daar geen weet van. Menig regelement – bestuursverordening bevat een artikel dat voorschrijft dat erfgenamen binnen twee maanden na het overlijden het grafrecht moeten laten overschrijven. Blijft de overschrijving uit, dan vervalt het grafrecht aan de houder van de begraafplaats.

Uit uw vraagstelling begrijp ik dat u niet actief gebruik maakt van betreffend artikel, maar dat u zelf op zoek wil naar nabestaanden en hen de vraag wilt voorleggen of zij rechthebbende op een bepaald graf willen worden. De vraag is dan inderdaad: wie biedt u het grafrecht aan? En wat doet u wanneer de aangeschreven persoon geen belangstelling heeft? Schrijft u dan de volgende persoon aan waarvan u denkt dat die wel in aanmerking zou kunnen komen? U gaat met deze werkwijze voorbij aan het feit dat de nabestaanden (volgens uw reglement ‘de erfgenamen’ hetgeen niet dezelfde personen hoeven te zijn) een inspanningsverplichting hebben om het grafrecht op naam van een van hen te krijgen.

In deze werkwijze schuilt het gevaar dat u iemand aanschrijft die geen enkele belangstelling voor het graf heeft, terwijl mogelijk andere familieleden wel belangstelling hebben. Het advies is dan ook om uw werkwijze aan te passen. Het is verstandig om aansluiting te zoeken bij artikel 28, lid 3 van de Wet op de lijkbezorging(Wlb). In dit artikel is geregeld hoe te handelen wanneer er geen reactie komt op de aanbieding tot verlenging van het grafrecht. U plaatst dan bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats (in een mededelingenkast) een oproep aan belanghebbende op grafnummer XX waarin begraven is de heer / mevrouw YY om contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats. U krijgt dan reactie van mensen die zeker belangstelling hebben voor het graf(recht). Wanneer zij dat niet zouden hebben, zouden zij waarschijnlijk niet op de begraafplaats komen en uw oproep niet gezien hebben.

Op uw website is het begraafplaatsreglement uitstekend te vinden. Op deze plaats op de website zou u ook de oproep aan nabestaanden om contact met op te nemen kunnen opnemen. Hoe meer publiciteit u aan uw zoektocht geeft, hoe groter de kans van slagen. Over het feit dat u in uw oproep de namen van de overleden personen noemt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Hier is geen enkele belemmering tegen.

Wanneer u kennis heeft van het overlijden van een rechthebbende en die persoon wordt niet bij u begraven, dan adviseer ik u direct een berichtgeving te sturen naar het laatste adres van de (inmiddels overleden) rechthebbende. In deze aanschrijving maakt u de nabestaanden erop attent dat de overleden persoon rechthebbende was op grafnummer XX op uw begraafplaats en dat conform uw reglement het grafrecht binnen twee maanden overgeschreven moet worden. Vaak geeft dit direct een resultaat.

Kortom: Aanschrijven van potentiële rechthebbenden kan wel, maar alleen snel na het overlijden van de rechthebbende. In alle gevallen waarbij de rechthebbende al langer geleden overleden is, is het raadzaam om bij het graf, en via andere communicatiemiddelen, een oproep te plaatsen.

IW mei22
18 oktober 2022