Optie eigen graf - 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Gisteren heeft het bestuur een principe besluit genomen een extra service te bieden om graven te reserveren. Tot op heden worden graven “verkocht”voor dertig jaar en de termijn van dertig jaar gaat gelijk in. Er is redelijk veel vraag naar een graf, maar de te betalen prijs (2007 500 euro 2008 550 euro) schrikt mensen af en de leeftijd, (ïk heb nog wel even te leven en moet dus na 29 jaar verlengen en dus weer betalen voor 10 jaar) is eveneens bezwaarlijk. Bovendien zijn hier en daar nog lege plekken die we willen opvullen. Mij als penningmeester is gevraagd om de financiële gevolgen op een rijtje te zetten inclusief de administratieve verwerking. Mijn concrete vraag is kun jij mij advies geven of doorverwijzen, hetzij met begraafplaatsen die er mee werken of zeg je waar begin je aan? Gaarne jouw reactie. Met vriendelijke groet I. Z.

Antwoord:

Beste I., Ik geef je ter informatie maar even een voorbeeld uit mijn praktijk: op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen graven die gereserveerd worden en graven die bij voorbaat worden uitgegeven, dus voordat er een begrafenis plaatsvindt. In dat laatste geval betaalt men de volledige grafrechten en het bijbehorende onderhoud, men mag dan ook vast grafbedekking plaatsen. Bij reserveringen is er sprake van een optie, men overweegt om de grafrechten op naam te nemen, maar men betaalt deze nog niet. Het graf wordt tegen betaling van de onderhoudsrechten gedurende maximaal 5 jaar gereserveerd. Daarna moet men een definitieve keuze maken. Voordeel is dat de kosten voor de grafrechten nog niet meteen gaan tellen. Maar als men daarna het graf nog steeds bezet wil houden voor eigen gebruik is het redelijk dat men ook de grafrechten betaalt. In jullie geval vind ik 500 euro een behoorlijk laag bedrag voor een graf voor 30 jaar. Maar als mensen dat bij leven niet willen betalen (dat is begrijpelijk, je wilt juist een graf om daar voor de periode van 30 jaar iemand in begraven te kunnen houden) dan moeten ze ook niet reserveren. Het hangt ook een beetje af hoeveel ruimte jullie nog hebben en of je de mensen die een graf willen kunt gerust stellen dat er bij hun overlijden heus nog wel een plekje is. Voor degenen die anderen (hun kinderen) niet met de aanschaf van een graf willen belasten is er ook nog een andere mogelijkheid, namelijk door dit te laten verzorgen door een stichting die daarin gespecialiseerd is. Deze beheert dan het geld en koopt het graf pas op het moment van overlijden en zorgt ook voor de latere verlengingen. Dat is meestal ook fiscaal erg gunstig. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
26 november 2007