Optie eigen graf - 2

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vervolgvraag:

Binnen het bestuur is een en ander besproken. Nu het vervolg: Het bestuur heeft besloten om graven te reserveren ingevoerd. Echter ik moet een (financieel) advies/uitwerking op papier zetten over het volgende:

1: normale situatie zonder reservering: Men “koopt” een graf en ontvangt een factuur van: grafrecht 550 euro en 1100 euro onderhoud begraafplaats, tezamen 1650 euro. Na betaling akte met een direct ingaande termijn van 30 jaar. Periode: 2008-2038 – eventueel verlengen in 2037/2038

2. met reservering: Uitgangspunt is bij de besluitvorming: Men wil direct het grafrecht betalen van 550 euro, doch de termijn van 30 jaar gaat pas in bij de begraving. Het dan geldende bedrag voor onderhoud begraafplaats wordt op dat moment in rekening gebracht. In het bestuur heb ik aangegeven dat er rechtsongelijkheid bestaat als je deze methode invoert. Immers iemand die van niets weet en direkt het volle pond betaald, daarbij gaat de graftermijn direkt lopen en moet in principe eerder verlengen dan bij degene die later de onderhoudsbijdrage begraafplaatsen betaald. Er is binnen het bestuur aangegeven: dan breng je toch jaarlijks een kleine bijdrage in rekening voor onderhoud. Echter ik ben van mening dan krijg je de situatie dat iemand aangeeft: Ik kan direkt de onderhoudsbijdrage betalen, want deze stijgt toch jaarlijks; dus het is lood om oud ijzer of ik nu direct betaal en de termijn van dertig jaar gaat nu in of ik betaal later het hogere bedrag en nu jaarlijks een bijdrage waardoor ik later duurder uit ben. Ik voel de kneep wel: wat is juridisch rechtsgeldig? De betaling van het grafrecht? Moet dan wettelijk gezien de termijn ingaan of kun je hiervan af wijken door te zeggen: het grafrecht wordt direct betaald maar de levering van het graf volgt pas bij de begraving? Een kunstmatige verlenging van de graftermijn? Wat is wijsheid of hebben jullie nog een tip. Ik zit ermee.

Vervolgantwoord:

Je geeft het graf uit of je geeft het graf niet uit. Het maakt niet uit of je dat bij voorbaat doet. Of er nu wel of niet in begraven wordt: het grafrecht begint te lopen vanaf het moment van uitgifte. Het grafrecht brengt tevens de verplichting met zich mee om onderhoud te betalen voor dezelfde periode. Je kunt niet een graf uitgeven in de toekomst: dus zeggen je betaalt nu, maar de grafrechttermijn begint pas over tien jaar te lopen. Dit lijkt mij in tegenspraak met de geest van de Wet. Het is ook oneerlijk, want over tien jaar zijn de grafrechten wellicht hoger. En het lijkt me administratief uiterst onpraktisch. Je kunt mensen wel laten reserveren, maar koppel daar dan een beperkte termijn aan en een jaarlijks te betalen bedrag voor de reservering.

PH
26 november 2008