Optiegraf of vooruit gekocht particulier graf?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

Vraag:

In 2000 hebben we 2 grafrechten verkocht. Nu hebben de belanghebbenden besloten om t.z.t. voor crematie te kiezen. De aangekochte grafrechten willen ze “teruggeven”. Nu vragen ze of ze ook geld terug krijgen. Hoe zit dit precies?

Antwoord:

Er zijn twee graven gereserveerd op uw begraafplaats waar belanghebbenden nu weer vanaf willen. Soms worden graven uitgegeven als zijnde een optiegraf, maar soms ook meteen als particulier graf. Dit is een belangrijk verschil.

Bij een optiegraf reserveert men een plek op de begraafplaats, maar deze persoon is dan nog geen rechthebbende. Men kan meestal zelfs deze optie weer stoppen, zonder verdere financiële gevolgen. Men betaalt dan gewoonlijk jaarlijks een bedrag voor een optiegraf.

Men kan ook een graf op naam nemen en heeft dan als rechthebbende een particulier graf. De rechthebbende bepaalt wie er in dit graf wordt begraven. Of kan bij wijze van spreken zelfs bepalen dat hierin niemand wordt begraven. In een situatie dat men afstand wil doen van dit graf is het niet gebruikelijk dat de rechthebbende weer een deel van de grafrechten retour krijgt. Vaak is dit vastgelegd in het reglement van de begraafplaats. U beheert een protestantse begraafplaats en heeft waarschijnlijk dan ook het modelreglement van de VKB als basis voor het eigen reglement gebruikt. In dit modelreglement staat bij artikel 19 onderstaande tekst:

image002

Men kan dus schriftelijk afstand doen van zijn recht, maar zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. Als een dergelijke passage ook in uw reglement staat dan heeft de rechthebbende zich hieraan te houden. Het is zinvol om deze passage ook in een grafakte te vermelden, of in ieder geval minimaal te verwijzen naar het reglement. Mocht deze passage niet zijn opgenomen in het reglement, dan is waarschijnlijk de beste oplossing een schikking te treffen met de betrokkene.

Wim van Midwoud
30 oktober 2017