Opties bij verlengen grafrechten

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Ik ben beheerder van de begraafplaatsen S. en als zodanig lid van het LOB.Ik ben recent geconfronteerd met een kwestie, waar ik eigenlijk niet de goede oplossing voor weet. Ik wilde daarom mijn vraag bij u neerleggen, in de hoop en verwachting dat het LOB mij kan helpen.De kwestie is de volgende. In L. worden de graven sinds 1983 voor 25 jaar uitgegeven.Van een graf dat in 1985 is uitgegeven is het recht tot begraven dit jaar verlopen. De rechthebbende is inmiddels begraven in het graf. De rechten op het graf zijn dus niet overgeschreven. De familie van de voormalig rechthebbende wil graag dat het graf nog een tijd lang in stand blijft en wil daar ook voor betalen.Wat zijn dan nu de opties?1. De familie betaalt alleen voor het onderhoud, zo lang zij dat willen. Pas als er niet meer voor het onderhoud betaald wordt, kan het graf opnieuw worden uitgegeven.2. De familie “koopt” voor (bijvoorbeeld) 10 jaar het recht om het graf te behouden, zonder het recht om te begraven.3. De familie “koopt” voor (bijvoorbeeld) 10 jaar de rechten voor het graf, inclusief het recht om te begraven.4. …. De problematiek is vast niet uniek. In afwachting van uw reactie.Met vriendelijke groet, H.P. V.

Antwoord:

Geachte heer V., Het antwoord op uw vraag is vooral afhankelijk van wat er in uw eigen verordening staat en wat u als beheerder zelf wenselijk vindt.Er is sprake van een graf waarvoor geen rechten meer gelden. Dat betekent dat het aan de houder van de begraafplaats is vervallen.U bent dus niet verplicht aan het verzoek tegemoet te komen. Wel of niet voldoende begraafcapaciteit kan bij de afweging een rol spelen. U geeft niet aan voor hoeveel stoffelijke overschotten het graf geschikt is en ook niet wanneer de laatste bijzetting heeft plaatsstgevonden. Er moet in elk geval een nieuwe rechthebbende komen en dat moet in de administratie worden opgenomen. Wat wil de nieuwe rechthebbende anders dan het graf in stand houden en er voor betalen? Wil ze er ook in kunnen bijzetten?De variant die u kiest is daarvan mede afhankelijk.In elk geval is het zaak een nieuw grafrecht te vestigen voor een nader te bepalen periode en voor het geldende tarief. Ik hoop dat u met dit globale antwoord uit de voeten kunt.

Jo Beltman
3 augustus 2010