Opzet ruimingsplan eigen graven correct?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemorgen, Wij zijn momenteel bezig met het inventariseren van de eigen graven waar afstand van gedaan is. Op termijn willen we deze graven gaan ruimen.Nu zijn we bezig om voor onszelf op papier te zetten wat de procedure hiervan is. Ruimingsplan van eigen graven. Ons idee hierover is:-      nabestaanden hebben afstand gedaan van graf-      verwijdering van de grafbedekking –      grafbedekking blijft nog 12 weken ter beschikking aan de nabestaande-      er wordt een mededeling op het mededelingen bord gehangen welke graven er over een jaar geruimd gaan worden.-  na een jaar na de mededeling graven ruimen Klopt onze procedure zoals hierboven vermeld of ontbreekt er nog iets? Moet voor eigen graven ook nog een mededeling in de krant gepubliceerd worden? Wij hebben in onze verordening staan:artikel 22 lid 2Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip, waarop de grafbedekking zal worden verwijderd op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje door burgemeester en wethouders bekend gemaakt, tenzij het adres van de rechthebbende bekend is. In dat geval maken zij aan de rechthebbende uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend. Artikel 24 lid 1Het voornemen van  burgemeester en wethouders om een graf te ruimen wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip, waarop het graf geruimd zal worden op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij het adres van de rechthebbende bekend is. In dat geval maken zij aan de rechthebbende uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend.In de brief die wij naar de nabestaande toesturen wanneer zij afstand van het graf hebben gedaan, zetten wij dat ze in de toekomst niet meer over het graf zullen worden geïnformeerd. Zie brief die wij sturen in bijlage. Geldt het nu dat wanneer wij die brief versturen een jaar daarna het graf geruimd mag worden? Of moeten we toch nog een brief sturen of een toevoeging in deze brief doen met dat er over een jaar geruimd zal gaan worden?En wanneer de rechthebbende/belanghebbende bekend is van een eigen graf en hij/zij heeft afstand gedaan, moet er dan ook nog een bordje bij het graf geplaatst worden een jaar lang dat het graf geruimd gaat worden of voldoet een mededeling op het mededelingenbord ook?Graag zie ik uw antwoord tegemoet.Met vriendelijke groet,J.C.W.  Z.

Antwoord:

U vraagt mij om commentaar op onderstaande procedure. Ik denk dat deze volledig is en ik heb daar weinig op aan te merken. U voldoet hiermee aan uw eigen verordening en aan redelijke eisen van zorgvuldigheid. In de brief schrijft u dat de verwijderde grafbedekking nog 12 weken beschikbaar blijft. Ik mis daar een precisering in de zin van vanaf welke datum. U hoeft niet nog eens een extra brief te sturen, maar u zou als extra informatie wel een vermelding bij de betreffende graven kunnen plaatsen. Strikt nodig is dat niet. Het hangt een beetje af van het communicatiebeleid van uw gemeente. Ik wens u veel succes met de uitvoering.

Jo Beltman
10 februari 2010