Organen bijplaatsen in bestaand graf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

 
Begin dit jaar is bij ons iemand begraven die is verdronken tijdens een verkeersongeval. Er is sectie verricht en het slachtoffer is zonder de organen (die bij de sectie verwijderd zijn), begraven.
Nu wil haar echtgenoot en zusje dat de organen weer bij het lichaam geplaatst worden. Wat zijn de mogelijkheden in zo’n situatie?
De nabestaanden staan er niet pertinent op dat de organen IN de kist worden bijgezet. Ze mogen ook in een apart kistje op de lijkkist worden geplaatst. In dit geval zou dus wel het graf maar niet de kist geopend hoeven worden.
Moet er in dit specifieke geval toestemming van een rechter o.i.d worden gegeven? Uiteraard in ieder geval toestemming van Burgemeester en wethouders neem ik aan.
 

Antwoord:

 
Lichaamsdelen / organen vallen niet onder de definitie van een lijk conform de Wet op de lijkbezorging. Er zijn wettelijk dus geen regels gesteld aan het bijzetten van organen.
Wél geldt dat het openen / verplaatsen van een kist wordt gezien als een opgraving. Voor een opgraving dient een vergunning van de burgemeester te worden verkregen. Een opgraving binnen de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaren wordt zelden verstrekt. Alleen bij zeer bijzondere gevallen. Het is aan de burgemeester om te beoordelen of dit een zeer bijzondere reden is. Het bijzetten van de organen in het graf, al of niet in een kistje is mogelijk als de rechthebbende van het graf hiermee akkoord gaat. Ik neem aan dat de rechthebbende één van de het verzoek indienende familieleden is?
Kortom: in de praktijk kan met toestemming van de rechthebbende in het graf gegraven worden en kunnen de organen worden bijgezet. Echter, als dit echt ín de kist zou moeten gebeuren is toestemming van de burgemeester nodig.
 

Wim van Midwoud
11 december 2012