Origineel verlof tot begraven echt nodig?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Ik heb een vraag. Bij iedere begraving ontvangen wij een officieel verlof tot begraven.Nu hebben we een uitvaartverzorger die een kopie van het verlof tot begraven heeft en het origineel in U. moet opvragen, wat een aantal dagen duurt.Wij hebben aangegeven dat wij echt het origineel moeten hebben voordat wij iemand daadwerkelijk gaan begraven. Klopt dit; mogen we pas echt begraven met het originele verlof of voldoet een kopie of fax ook? Met vriendelijke groet,J.C.W.  Z.

Antwoord:

Geachte mevrouw Z., In principe moet het origineel natuurlijk in ontvangst worden genomen en onderdeel gaan uitmaken van de administratie.Maar in uitzonderingsgevallen kan voor korte tijd worden volstaan met een kopie.Ik zou daar wel een voorwaarde aan verbinden met betrekking tot het tijdstip en de wijze waarop het origineel wel in uw bezit komt. Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
27 januari 2010