Overgangsrecht

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, In 1971 is de gemeente T. heringedeeld en in 1973 is er een nieuwe beheersverordening vastgesteld. In de voormalige gemeenten werd heel verschillend met de uitgifte van graven omgegaan (Termijn) In de verordening van 1973 staat het volgende artikel Art 44 Een uitsluitend recht tot het doen begraven of bijzetten van een asbus in een bepaalde grafruimte, alsmede het recht tot het hebben daarop van voorwerpen of beplantingen, verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening, blijft gelden voor de tijd, gedurende welke het terrein, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, voor begraafplaats bestemd blijft. De vraag is nu hoe wij dit artikel moeten lezen: – Ervan uit gaande dat zowel een asbus als lijk onder dit artikel valt, betekent dit dat alle rechten verleend voor de inwerkingtreding van de nieuwe verordening worden gerespecteerd. – Alle graven met een uitsluitend recht verleend voor de inwerkingtreding van de nieuwe verordening worden gezien als graven onbepaalde tijd. Kunt u mij zo spoedig mogelijk antwoord geven op deze vraag. Wij zijn nu bezig met het aanpassen van de huidige verordening en dan is het wel handig om te weten wat de status is van de graven die meer dan 30 jaar geleden zijn uitgegeven. Ik heb deze vraag ook gestuurd naar www.uitvaart.nl Met vriendelijke groet, L. Q.

Antwoord:

Geachte heer Q., Zoals ik het lees moeten volgens de verordening van 1973 de graven die voor 1973 zijn uitgegeven beschouwd worden als graven voor onbepaalde tijd, (in die zin dat het aantal jaren niet is bepaald) en blijft het uitsluitend recht gelden zolang als de begraafplaats bestaat. Een dergelijke status kun je niet wijzigen. Het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd kan niet zomaar worden omgezet in een recht voor een bepaalde tijd. Wel zou ik de oude verordeningen, die geldig waren ten tijde van uitgifte van de betreffende graven, nog eens naslaan, om te kijken of er nog andere bepalingen in stonden, dan wel voorwaarden golden voor bijvoorbeeld de overschrijving van de grafrechten. Wat te doen als de rechthebbende overleed? Moest dan binnen een bepaalde termijn het grafrecht overgeschreven worden op naam van een nieuwe rechthebbende? En wat geldt er als bewijs van grafrecht. Werden er grafaktes verstrekt? Hoe kunnen de nabestaanden aantonen dat ze het uitsluitend recht hebben? Van belang lijkt me hoe dan ook dat in de nieuwe verordening dit soort dingen goed geregeld worden. En dat rechthebbenden die een graf voor onbepaalde tijd op naam hebben staan (het moet echt op naam staan) dit elke 10 jaar even komen bevestigen. Zodat u niet blijft zitten met een eindeloze hoeveelheid graven voor onbepaalde tijd waar geen enkele nabestaande zich om bekommert. In dat geval kunt u hen ook vragen om afstand te doen,. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
18 december 2006