Overnemen uitvaartpolis door gemeente

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Vindt u het wijs als een gemeentelijke begraafplaatsbeheerder een uitvaartpolis overneemt als de cliënt nu al aangeeft de kosten ten laste van de gemeente te willen laten komen. De cliënt heeft bij een eerdere uitvaart in familiekring negatieve financiële gevolgen ondervonden en ik sluit niet uit dat hij het op begraven van gemeentewege aan laat komen en de nalatenschap weigert. Wellicht dat u hier op kunt reageren? met vriendelijke groet, S. B. Houten

Antwoord:

Beste mevrouw B, ik vind dat gemeenten altijd zeer terughoudend moeten zijn in het uitvoeren van begrafenissen. Men neemt vaak onnodig de verantwoordelijkheid, die immers primair bij de nabestaanden ligt. Ik vind het dan ook niet wijs om op voorhand al een uitvaartpolis over te nemen: u bent als gemeente geen uitvaartverzorger en ik vind het vreemd dat burgers u als zodanig denken te kunnen behandelen. Mij lijkt dat de nabestaanden op hun wettelijke en morele plicht gewezen moeten worden en dat u als gemeente pas in allerlaatste instantie en in uiterste noodzaak in actie moet komen. Deze noodzaak is nu helemaal niet aangetoond. U bezorgt uzelf alleen maar extra en onnodig werk als u de uitvaart gaat regelen en de kosten daarna weer op de erfgenamen moet gaan verhalen, of door beslaglegging op de nalatenschap moet zien terug te vorderen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 januari 2007