Overschrijven grafrechten graf oud-burgemeester

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Op de oude algemene begraafplaats te W. bevindt zich een graf waarin in 1837 een oud-burgemeester is begraven. Ten tijde van de uitgifte was er volgend het toenmalige reglement sprake van koopgraven. Ze werden volgens het reglement op basis van een contract uitgegeven. Deze contracten waren overdraagbaar. Het reglement vermeld althans dat de kosten van overdracht voor rekening van de koper zijn evenals de kosten onderhoud van het graf. Nadien zijn nog meerdere nabestaanden in het graf begraven. Voor het laatste in 1959. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van overdracht van een contract. Het oorspronkelijke contract, zo dit er geweest is, is evenmin in de archieven te achterhalen. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er vanwege nabestaanden de laatste decennia onderhoud aan het graf is gepleegd. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat er nog een fors aantal nabestaanden. Eén daarvan heeft zich onlang bij de gemeente vermeld met het verzoek om tenaamstelling van het graf met als wens het te restaureren en er zelf en zijn nabestaanden te worden begraven. Op zich staan we er wel positief tegenover maar vragen ons af of we dat zondermeer kunnen doen zonder de positie van andere evt. nabestaanden tekort te doen. Kunt u ons raden ? Alvast bedankt voor de moeite bij deze complexe vraag. Groet J. H.

Antwoord:

Geachte heer H., Ik neem aan dat het graf waarover u schrijft destijds voor onbepaalde tijd is uitgegeven en dat de grafrechten en het onderhoud voor ‘eeuwig’ zijn afgekocht. Als het goed is is toen een grafbewijs afgegeven of een contract op naam. In principe is dat de enige persoon waarmee u nu te maken heeft: de rechthebbende die beschikt over een grafbewijs en kan aantonen dat het graf op haar of zijn naam staat. Wanneer deze niet meer in leven is dan moeten de grafrechten worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende . Vaak is dat in het verleden niet gebeurd, en is de voormalige rechthebbende allang overleden. In dat geval kunnen de rechten overgeschreven worden op een nabestaande. Dat is prettig voor de begraafplaats want dan hebt u ook weer iemand die u verantwoordelijk kunt stellen voor het onderhoud etc. Van de gemeente kan natuurlijk niet verwacht worden dat u eerst alle mogelijke nabestaanden gaat inventariseren en dan gaat raadplegen om tot een weloverwogen oordeel te komen aan wie de grafrechten wel of niet worden toegekend. Dat is onmogelijk (u kunt immers niet bepalen wie er meer of minder rechten heeft omdat daarvoor geen grondslagen zijn) en U bent dat ook helemaal niet verplicht. Het is immers primair de verantwoordelijkheid van de nabestaanden om zich te melden. Dat er nu iemand is die het graf op naam wil hebben is voor u voldoende. Als er andere nabestaanden zijn die daar straks bezwaar tegen maken dan is dat hun probleem: ze hebben al die jaren zelf de gelegenheid gehad om de rechten op naam te nemen en daarvoor geen enkele belangstelling getoond. Wel is het zo dat het hier een bijzonder graf betreft: dat van een oud-burgemeester. Misschien is het wel een bijzonder monument? Of wil de gemeente het als historische gedenkplaats in stand houden? In dat geval is het goed als er goede afspraken met de nieuwe rechthebbende worden gemaakt over wat er wel of niet met het graf mag gebeuren en er bijvoorbeeld wordt afgesproken dat het graf aan de gemeente vervalt als hij of andere familieleden het niet langer in stand willen houden. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen
Beste Pauline Harmsen, bedankt voor uw reactie. Ik ben er erg mee geholpen. De betreffende nabestaande is erg enthousiast om het graf te restaureren en dat is in financieel opzicht geen bescheiden aangelegenheid. Het is inderdaad een monumentaal graf van historische waarde. Daar gaan we nu dus beslist op insteken. Nogmaals hartelijk dank J. H.


4 oktober 2016