Overschrijven grafrechten in strijd met reglement? - 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Wij hebben inzake een eigen graf een 2-tal verzoeken ontvangen om grafrechten over te schrijven. Het 1e verzoek is van een testamentair-executeur (= deze persoon is getrouwd met een nicht van de overledene) en het 2e verzoek is recent ontvangen van een vrouw waarbij overledene de laatste 2 jaar (excl. verzorgingstehuis) in huis heeft gewoond. Volgens zeggen zou er een duurzame huishouding gevoerd zijn, beide zijn niet gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben. Binnen de familie is de nodige ruzie over de nalatenschap van de overledene en ook over de begrafeniskosten en de grafrechten. Hopelijk kunt U ons advies geven hoe te handelen in deze, zonder in een juridisch conflict te komen. In ons reglement staat de standaard overschrijvingsclausule opgenomen. Met vriendelijke groet,
A. van Z.

Antwoord:

Geachte heer,
In principe mag iedereen dwz elke rechtspersoon in Nederland de grafrechten op naam nemen. De wet bepaalt niet dat men familie moet zijn of een andere specifieke relatie met de overledene moet hebben. Het enige dat voor u van belang is datgene wat er in uw eigen reglement staat daarover. Als uw kerkbestuur in het reglement heeft vastgelegd dat rechten alleen binnen de 1e en 2e graad van bloedverwantschap mogen worden overgeschreven of alleen aan leden van uw kerkelijke gemeente mogen worden verstrekt dan mag u niet in strijd met uw eigen reglement handelen. Sommige reglementen bevatten wel een uitzonderingsbepaling, die het kerkbestuur de mogelijkheid verschaft onder bepaalde voorwaarden een uitzondering te maken op de regels. Ik weet niet wat de ‘standaard overschrijvingsclausule’ is in uw reglement, dus ik kan niet beoordelen of u al dan niet juist handelt.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
24 april 2006