Overschrijven grafrechten

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

VRAAG

De rechthebbende heeft een graf opgezegd per datum xx, terwijl de grafhuur nog een jaar na datum xx loopt. De leges voor de verwijdering van het grafmonument (i.v.m. opheffen van het huurrecht) zijn reeds betaald. Het graf is nog niet geruimd en de rechthebbende in kwestie is inmiddels overleden. Een kleindochter zou nu graag de rechthebbende willen zijn van dit graf.  Ze heeft het ook al met familieleden besproken.

Is het wettelijke gezien mogelijk c.q. toegestaan om om de grafrechten aan haar over te schrijven?

ANTWOORD

Het is mogelijk om de grafrechten – als overschrijving – op naam van de kleindochter te stellen. Voorwaarden zijn dat het grafrecht nog niet op naam van een ander (na overlijden van de eerdere rechthebbende) is gesteld, het graf nog niet geruimd is en het grafrecht nog niet vervallen is verklaard door middel van een college- c.q. bestuursbesluit.  Aan alle drie voorwaarden voldoet deze cases.

Noot: Het zou coulant zijn wanneer de reeds betaalde leges t.b.v. verwijderen van het graf monument terug zou worden gestort aan de erfgenamen van de eerdere rechthebbende of (met instemming van de erfgenamen) bijvoorbeeld wordt verrekend met kosten die de kleindochter, als nieuwe rechthebbende, moet gaan voldoen.

EK mrt22
4 april 2022