Overschrijven van grafrechten na 50 jaar

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

We hebben een aantal graven waarvan geen rechthebbende meer zijn te achterhalen, ouder zijn dan 50 jaar en indertijd uitgegeven voor onbepaalde tijd. De graven raken in verval en de aanliggende graven met rechthebbenden gaan zich ergeren aan de slechte onderhoudssituatie. Een buurman rechthebbende wil graag het onderhoud op zich nemen maar dan alleen als de graven op zijn naam komen te staan. De vraag is dus mogen de graven worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende?. In de oude grafakte is destijds een aanvullende bepaling opgenomen dat bij overlijden van de rechthebbende de grafrechten binnen een jaar konden worden overgeschreven aan een nieuwe rechth. maar dit is nooit gebeurd. Graag advies. J. H.

Antwoord:

Dag J., Jullie moeten kunnen aantonen dat de rechthebbende niet meer is te achterhalen. Dus informatie opvragen bij de burgerlijke stand. Wanneer blijkt dat de oorspronkelijk rechthebbende inderdaad is overleden, dan kunnen op grond van jullie verordening van destijds de grafrechten vervallen worden verklaard. Dit is een besluit dat door het bestuur – lees B en W – genomen moet worden, maar op sommige gemeentelijke begraafplaatsen is die bevoegdheid ook gemandateerd aan de beheerder/directeur. Dit besluit moet worden aangeplakt en er moet een bordje bij het graf worden geplaatst. Bedenk wel dat zich dan ook nog familie kan melden – het is logischer om hen dan de grafrechten te gunnen en niet een buurman die wellicht geen enkele relatie met de overledene had. Wel is het zo dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Jullie hebben geen verplichtingen aan de familie omdat zij de hunne destijds ook niet zijn nagekomen – ze hebben de grafrechten immers niet tijdig laten overschrijven. Bedenk wel dat het in deze situatie feitelijk om een nieuwe uitgifte gaat – maar dan van een graf met inhoud. Dat betekent dat er nieuwe grafrechten gevestigd worden en betaald moeten worden. Als jullie slim zijn doe je dat niet meer voor onbepaalde tijd, maar voor 20 jaar. Groet,

Pauline Harmsen
26 april 2007