Overzicht begraafplaatsen voor afd. burgerzaken

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Ik ben werkzaam op de afdeling Burgerzaken van de gemeente ‘A’. Regelmatig krijgen wij schriftelijke verzoeken om informatie van begraafplaatsen waarbij zij vragen naar de nabestaanden van een overledene. Dit proces willen wij als gemeente gaan digitaliseren. Om te kunnen controleren of een digitaal verzoek afkomstig is van een officiele begraafplaats hebben wij behoefte aan een digitaal raadpleegbaar bestand waarin alle begraafplaatsen van Nederland zijn opgenomen. De vraag aan u of zo’n bestand beschikbaar is en zo ja waar ik dat dan zou kunnen vinden. In afwachting van uw reactie verblijf ik, Hoogachtend, G.G.C.F. v. d. W.

Antwoord:

Geachte heer van de W., Wat van belang is, is dat begraafplaatsen de rechthebbenden kunnen opsporen. Dat zijn feitelijk de enige relevante personen waarmee de begraafplaats een (juridische) betrekking heeft. De begraafplaats heeft de gemeente nodig a). om vast te kunnen stellen of het woonadres nog klopt. b) dan wel om vast te stellen of en zo ja wanneer de rechthebbende is overleden. Of de gemeente zich moet inspannen om nabestaanden op te sporen is maar de vraag. Het is eigenlijk een onmogelijke taak. Wat de gemeente nog wel kan doen is kijken of op het laatste bekende adres van de overledene nog familieleden wonen. Wellicht zijn er nog kinderen in dezelfde gemeente woonachtig. Maar dan ontstaan al gauw de problemen. Want waar moet je al die adressen zoeken? Hoe weet je zeker dat je alle nabestaanden hebt? De GBA geeft meestal maar beperkte informatie – zodra iemand is verhuisd is er al geen beeld meer van de leefomstandigheden, aantallen kinderen etc. Dit laatste betekent dus dat een gemeente nooit compleet en afdoende te werk kan gaan. In de voorgestelde wijziging van de Wet op de lijkbezorging die naar de 2e kamer is gezonden is de plicht van begraafplaatsen om nabestaanden op te sporen verwijderd. Feit blijft dat informatie uit de GBA nodig zal blijven om de gegevens van de rechthebbenden te verifiëren. En nu twijfelt u of deze informatie wel wordt opgevraagd door een officiele begraafplaats? Ik begrijp niet zo goed wat u met dat officiéle begraafplaats bedoeld? Elke begraafplaats is toch officieel een begraafplaats? Anders is het geen begraafplaats. Wellicht twijfelt u wel eens of de aanvragers van de informatie wel de rechtmatige vertegenwoordigers zijn van de begraafplaats? U kunt hen dan een verklaring vragen van het bestuur van de begraafplaats (dat kan een gemeente, stichting of kerkbestuur zijn) waarin dit schriftelijk wordt bevestigd. Er bestaat geen openbaar digitaal bestand van begraafplaatsen. Als u (als gemeente cq houder van een begraafplaats) lid bent van de LOB kunt u wel op de ledenwebsite van www.begraafplaats.nl het ledenbestand van de LOB raadplegen – dat zijn ca 80% van de Nederlandse begraafplaatsen. Voor meer informatie over LOB lidmaatschap en ledenwebsite kunt u terecht bij onze organisatieassistent mevrouw M. Wafelbakker, via [email protected] tel. 020 6731237 Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 juni 2007