Piketdiensten

Rubriek: AdministratieOnderwerp: f. Personeelszaken

VRAAG

Ik ben bezig om t.b.v. onze gemeentelijke begraafplaats een nieuwe piketdienst op te zetten voor de begraafplaatsbeheerders in de weekenden. Hebben jullie hier ook voorbeelden van liggen bij het LOB?

ANTWOORD

Piketdiensten moeten op maat voor ieder organisatie geschreven worden, dus een standaard voorbeeld is niet voorhanden. De vraag is of u enkel een piketdienst wilt opzetten voor de medewerkers zodat zij weten op welke weekenddagen zij eventueel moeten werken mocht er een uitvaart of andere activiteit waarbij hun aanwezigheid vereist is, of dat u verder wilt gaan en in het weekend ook een personele bezetting op de begraafplaats wilt realiseren.

Wanneer het de bedoeling is om alleen een piketdienst op te zetten, kan het relatief simpel zijn. Verdeel de weekenden over het aantal medewerkers dat hiervoor in aanmerking komt en betaal op basis van het aantal uur per maand dat zij beschikbaar moeten zijn een ‘Beschikbaarheidstoelage’ uit. Wanneer zij op een zaterdag dat zij piketdienst hebben inderdaad moeten werken, is er sprake van regulier overwerk, dat volgens de vaste regels uitbetaald wordt. Wellicht zijn hier in uw organisatie keuzemogelijkheden in voor de medewerker. Ik denk hierbij aan:

  • Uren inclusief opslagpercentage volledig uitbetalen, geen recht op compensatie uren.
  • Opslagpercentage uitbetalen, 100% uren kunnen gecompenseerd worden
  • Volledige compensatie van uren en opslagpercentage in tijd.

Elke mogelijkheid vraagt een goede vorm van tijdregistratie, wellicht in een programma als WBU en een goede communicatie hierover met het salarisbureau.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de wens bestaat dat op zaterdag standaard één of twee medewerkers werken op de begraafplaats. Zonder aan de formatie te hoeven sleutelen, kan dit dit mogelijk zijn. Een kwestie van roosters maken. Een vaker gekozen methode hiervoor is dat medewerkers op zaterdag geen acht uren werken, maar vier uren. Bij een fulltime aanstelling van 36 uur is dan op een makkelijke wijze een rooster te maken. Vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal medewerkers dat ‘meedraait’ in die roosterdienst. Er is dan geen sprake van een piketdienst / beschikbaarheidsdienst, maar van onregelmatigheidstoeslag. De uren die op zaterdag gewerkt worden, vallen dan niet onder de overwerkregeling, maar onder onregelmatige werktijden.

Uit eigen ervaring bij een grote gemeentelijke organisatie weet ik dat veel gemeenten, naast de regelingen vanuit de CAO-gemeenten, vaak eigen aanvullende regelgeving op dit gebied kennen. Een voorbeeld hiervan kan een werktijdenbesluit zijn. De meeste kantoorfunctie vallen dan onder de reguliere werktijdenregeling waarin medewerkers tussen 07.00 en 21.00 uur bepalen wanneer zij werken. Bij collegebesluit aangewezen functies kunnen dan onder een bijzondere werktijdenregeling vallen. Deze medewerkers kunnen zelf geen werktijden bepalen. Vaak zijn dit medewerkers in uitvoerende functies in de buitenruimte. Goed overleg met een op dit onderwerp ingelezen medewerker van P&O is ten zeerste aan te raden aangezien snel een regeling over het hoofd gezien wordt of er zijn hardheidsclausules in een regeling opgenomen waardoor zij weer niet voor alle medewerkers van toepassing zijn.

IW apr24
16 april 2024