Plaatsen urn op eigen graf of algemeen graf. Mag dat?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, heer, Wij hebben de vraag voorgelegd gekregen of het mogelijk is om op een bestaand graf een urn te plaatsen. Dus bovenop de grafbedekking. Wij hebben deze vraag nog niet eerder aan de hand gehad. Binnen de gemeente R. wordt naast elkaar begraven. Er is geen sprake van een dubbelkoopgraf maar van een enkelgraf. Volgens de wet op de lijkbezorging zou het toegestaan moeten worden. Zo ja, geldt dit dan zowel voor een koop- als een algemeen graf? Mag die urn los op een graf gezet worden. Is dit op risico van de nabestaanden. Is de beheerder verantwoordelijk. Hoe lang mag een urn eventueel op een graf staan etc. etc. Graag zouden wij hier wat meer informatie ontvangen over hoe hier mee om te gaan. In afwachting van uw antwoord, S. de N.

Antwoord:

Geachte mevrouw de N., In principe is er geen enkel bezwaar tegen de plaatsing van een urn op een eigen graf, maar het hangt natuurlijk ook af wat u daarvoor in uw beheersverordening hebt vastgelegd. Sommige begraafplaatsen willen het niet, en andere stellen daarvoor nadere regels. Welke keuze u ook maakt het is van belang dat u een en ander duidelijk regelt in uw verordening. Het plaatsen van een urn op een algemeen graf lijkt me niet verstandig en ook in tegenspraak met het karakter van een algemeen graf, dat immers geen rechthebbende kent en waarin meerdere overledenen begraven worden die na afloop van de wettelijke grafrusttermijn worden geruimd. Wat moet er dan met die as gebeuren? En wie beschikt daar dan over? Het karakter van een eigen graf is dat de rechthebbende bepaalt wie er op welke manier worden bijgezet. Als het enkele graven zijn kan ik me voorstellen dat u niet nog eens zes urnen op het graf wilt, dan komt de rechthebbende er wel erg goedkoop van af. U kunt dan beter aparte urnengraven gaan uitgeven of een urnennis neerzetten. Maar om tegemoet te komen aan de wens van veel nabestaanden om bijvoorbeeld een echtpaar – waarvan de ene partner begraven wil worden en de andere partner gecremeerd – toch een gezamenlijke rustplaats te geven, kunt u in uw verordening opnemen dat 1 urn per graf is toegestaan. Als u verstandig bent hebt u in uw verordening ook al vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de grafbedekking bij de rechthebbende ligt. In dat geval is deze ook verantwoordelijk voor de urn op het graf, en eventuele schade of diefstal ervan. U kunt nadere eisen stellen voor de wijze waarop de urn moet worden bevestigd of verlijmd. De wettelijke grafrusttermijn voor de bewaring van de as is op dit moment twintig jaar. Het is dus van belang dat de grafrechten na de bijzetting steeds worden verlengd (als dat nodig is) om de periode vol te maken. Wanneer de grafrechten niet worden verlengd, bent u als houder van de begraafplaats verplicht om de as nog tot het aflopen van de wettelijke termijn in bewaring te houden. Beter is het dus om ook vast te leggen dat als de grafrechten voortijdig vervallen de rechthebbende verplicht is om de as zelf in bewaring te nemen of te doen verstrooien, en wanneer men dit niet doet dit als opdracht tot verstrooiing van de as door de beheerder wordt beschouwd. U ziet er kleven nogal wat juridische haken en ogen aan. U kunt op onze LOB-website www.begraafplaats.nl modelreglementen en verordeningen vinden waarin ook de bijzettingen van asbussen zijn opgenomen. Daarnaast is het ook verstandig om de juridische adviesrubriek te raadplegen op de website www.uitvaart.nl. In de rubriek cremeren, trefwoord bijzetten, en ook bij de rubriek begraven en het trefwoord grafbedekking vindt u tal van vragen die verwant zijn aan de uwe. Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 september 2005