plaatsen urnenkelder in oud familiegraf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

VRAAG

Nabestaanden willen in een oud familiegraf (laatste bijzetting was in 1962) met grafrechten t/m maart 2022 twee urnenkeldertjes laten plaatsen voor latere bijzetting van max 4 urnen.  Het graf hoeft niet eerst geruimd te worden. Kan dit en zo ja, dienen we in dat geval de grafrechten in 2022 laten vervallen en de graven vervolgens als urnengraven te reserveren?

ANTWOORD

Tussen de regels door begrijpt LOB dat het om een zandgraf gaat en niet om een keldergraf. We gaan er ook even vanuit dat er op de bovenste laag is begraven en dat de gronddekking (conform de Besluit op de lijkbezorging) minimaal 65 cm bedraagt.

In deze situatie is het mogelijk om urnen bij te zetten in deze 65 cm grond en eventueel op het graf. Op de bovenste laag of dieper kan geen asbus worden bijgezet; de wet schrijft voor dat er slechts één stoffelijk overschot per diepte geplaatst kan worden. Wel is van belang om te weten wat er eventueel over as bijzettingen in het Reglement/verordening van de begraafplaats staat vermeld. Daarmee kan niet in tegenspraak gehandeld worden. Indien hierover niets staat vermeld, dan geeft LOB u ter overweging om bij de eerstvolgende wijziging van het Reglement iets te vermelden over asbestemmingen in/op graven. En vooral ook over het maximaal aantal asbussen per graf of per diepte.

U stelt voor om de grafrechten in maart 2022 te laten vervallen. Dat is beslist niet ons advies. De rechthebbende is en blijft dezelfde persoon (binnen dezelfde familie). De rechthebbende wil graag in het graf asbestemmingen laten plaatsvinden in plaats van begravingen. De rechten zijn en blijven bij deze persoon; vanaf 2022 (of eigenlijk al een jaar eerder) kunnen de grafrechten weer worden verlengd voor een X aantal jaren.


9 februari 2021