Plaatsen zonder toestemming van objecten bij graf

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag
Met ontsteltenis heb ik weer moeten constateren dat er een foto op de gedenksteen van XXX geplakt is, iets wat XXX absoluut niet gewild zou hebben. Voor zover ik begrijp zijn alle rechten van de rustplaats van mij en zou er aan mij om (schriftelijke) toestemming gevraagd moeten worden, dit is zeker niet gedaan. Hierom zou ik u willen verzoeken per omgaande deze foto te (laten) verwijderen. Graag zou ik ook willen weten hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen, het is alweer de tweede keer dat dit gedaan is en geeft mij en mijn kinderen veel verdriet dat de wensen en rustplaats van XXX niet gerespecteerd (kunnen) worden.

Antwoord
Uit de vraagstelling begrijp ik dat XXX is bijgezet in een wandgraf en dat XXX de rechthebbende is. Op zich is de situatie duidelijk. De rechthebbende heeft de zeggenschap over een particulier (wand-)graf. De rechthebbende bepaald ook of er monument op een graf geplaatst wordt en welke tekst daarop vermeld wordt. Dat het in deze situatie een wandgraf betreft doet daar niets aan af. Het is duidelijk dat de rechthebbende er niets mee van doen heeft dat er een foto op de gedenksteen geplakt wordt. Sterk gesteld, het zou de wens van de overledenen geweest zijn dat er geen foto geplaatst wordt.
De situatie is enigszins vergelijkbaar met bloemen die door een derde op een graf geplaatst worden terwijl de rechthebbende daar geen weet van heeft. Vaak is het een dergelijke situatie zo dat andere familieleden dan bloemen geplaatst hebben. In 99 procent van de gevallen heeft de rechthebbende daar dan geen bezwaar tegen. Met een foto kan dat net wat anders zijn. Het kan door de rechthebbende als confronterend ervaren worden dat er een foto geplaatst wordt. Zeker wanneer dit een foto zou zijn met de afbeelding van XXX erop. Het is alleen erg moeilijk, haast onmogelijk, om te voorkomen dat dat gebeurt. De bloemen of foto zullen met de beste bedoeling geplaatst zijn.

Ik vermoed dat de foto geplaatst wordt door iemand vanuit de naaste kring van de overledene. Wie zou dat immers anders doen? Mijn advies aan de rechthebbende is om in de kring van verwanten (familie en anderen) kenbaar te maken dat hij liever niet heeft dat er een foto geplaatst wordt. Hij kan daar ook stellig in zijn: ‘XXX wilde niet dat dergelijke uitingen bij het graf een plek zouden krijgen, en die wens willen wij als nabestaanden respecteren’.
Voor u als begraafplaatsbeheerder zijn de mogelijkheden helemaal beperkt. U zou u in de mededelingenkast een korte algemene mededeling kunnen plaatsen. Een tekstvoorstel kan zijn:

Plaatsen bloemen en/of overige herinneringsobjecten.

Geachte bezoeker.

De rechthebbende op een particulier graf is de enige persoon met zeggenschap over het graf en hetgeen hierop geplaatst wordt. Wilt u op een graf bloemen of andere herinneringsobjecten bij een graf plaatsen, verzeker u zich er dan vooraf van dat de rechthebbenden hier geen bezwaar tegen heeft.

Beheerder begraafplaats XXX

Verder dat hetgeen ik voorstel kunt u als beheerder niet gaan. U bent niet 24/7 op de begraafplaats en zou dat wel zo zijn, had u ongetwijfeld andere activiteiten dan alleen één specifiek graf in de gaten te houden. Wanneer u verder veel actie zou ondernemen ten aanzien van dit specifieke graf, bestaat ook het risico dat u in een familievete terecht komt. Dat is iets dat u ten aller tijde wilt voorkomen.

Igle Weidenaar
12 september 2023