Plaatsing gedenksteen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw Mijn vraag, ter uwer advies. In het kort: Vaders is overleden en begraven in een ALGEMEEN graf, Moeders wil er geen gedenksteen op, een van de kinderen wel.. vraagt deze dus aan. Wat te doen door de gemeente, betreft meningsverschil in de familie, eerst bijleggen, middels advocaat desnoods ? Met welk recht kan gemeente aanvraag een der kinderen weigeren tot verkrijgen toestemming plaatsen grafsteen.(is hier correspondentie over?) Hoogachtend, Dhr. A. H.

Antwoord:

Geachte heer H, ik neem aan dat bij elke begrafenis in een algemeen graf er op uw begraafplaats ook sprake is van een opdrachtgever: het familielid dat verantwoordelijk is voor de opdracht en de betaling van de uitvaart. Ik neem ook aan dat hiervoor getekend is. In dit geval zal dat waarschijnlijk de weduwe zijn van de overledene in kwestie. Zij is in dat geval de enige die ”rechten”” kan uitoefenen als het gaat om het verlenen van een vergunning cq het plaatsen van de grafbedekking. Door per graf altijd maar êên opdrachtgever/gebruiker of (bij een eigen graf: rechthebbende) schriftelijk vast te leggen hoeft de gemeente zich nooit in familieruzies te begeven. Dat zou ook ongewenst zijn en is geen gemeentelijke taak. Wanneer u uw administratie dus op de gebruikelijke wijze heeft gevoerd heeft u alleen met de weduwe te maken en hoeft u geen enkele boodschap te hebben aan ruziemakende kinderen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
19 april 2007