Plaatsing grafmonument (hoe kort na begrafenis)

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: a. Steen

VRAAG

Na hoeveel tijd na de begrafenis mag er een gedenkteken op een graf geplaats worden?

ANTWOORD

Na welke periode een grafmonument op een graf geplaatst mag wordt is afhankelijk van hetgeen hierover opgenomen is in de Beheers verordening of -reglement van uw begraafplaats en wanneer er aanvullende regelgeving grafbedekking vastgesteld is, wàt daarin geregeld is. Wanneer in deze documenten geen termijn genoemd is, heeft de rechthebbende op een particulier graf of de gebruiker van een algemeen graf geen ‘wachttijd’ en kan in principe snel na een begrafenis een monument laten plaatsen. Wanneer op uw begraafplaatsen de aanvraag voor een vergunning tot plaatsing grafbedekking vereist is, kan daar ook een termijn in opgenomen zijn c.q. worden. Het juridische antwoord op uw vraag is dus terug te vinden in uw eigen regelgeving.

Uit het oogpunt van beheer is het echter niet verstandig om snel een begrafenis een monument op een graf te plaatsen. Het graf zal de eerste twee tot drie maanden na de begrafenis het meest inklinken. Wanneer dan al een monument geplaatst is, is het risico groot dat het monument dan (scheef) verzakt. Precies om deze reden is het verstandig om in de Beheers verordening/reglement of in de aanvullende regelgeving grafbedekking op te nemen dat een grafmonument pas (bijvoorbeeld) twee maanden na de begrafenis geplaatst mag worden.

IW mrt22
4 april 2022