Plaatsings- en onderhoudsrechten

Onderwerp: Administratie

Vraag:

In de eerste plaats mijn complimenten voor het nieuwe beleidsplan van de LOB. Bij het heffen van rechten kennen wij nog de zgn. plaatsingsrechten dwz: wij berekenen 30% van de kostprijs van een gedenkteken bij een eerste plaatsing en 15% bij een tweede plaatsing, als bijdrage in het algemeen onderhoud. Dit bedrag is eenmalig. Wij kennen geen jaarlijkse bijdrage. Als penningmeester vind ik deze methode niet meer van deze tijd. Het is een inkomenspolitiek en bij de uitvoering is het fraudegevoelig en bovendien heb je renteverlies door het feit dat een plaatsing na enige maanden plaatsvindt. Het bedrag van rechten is bovendien moeilijk te begroten. Het heffen van een eenmalige bijdrage voor algemeen onderhoud bij de uitgifte van het graf of het opvoeren van dit bedrag bij de kosten van de daadwerkelijke begraving, dus boter bij de vis, heeft mijn voorkeur. Je benoemt waarvoor betaald wordt en uit ervaring blijkt dat bij ons gemiddeld 20 à 25 grafuitgiftes cq begravingen plaatsvinden dus het totaal bedrag is nauwkeuriger te begroten. Gaarne jouw reactie.

Antwoord:

Ik vind de wijze waarop de zgn plaatsingsrechten bij jullie nu berekend worden niet erg netjes. Er vanuit gaande dat jullie nog steeds een gemeentelijke begraafplaats zijn, impliceert dit dat elke burger bij jullie op deze manier een ander bedrag betaalt (gerelateerd aan de kosten van het gedenkteken), terwijl de overheid zijn burgers bij publiekrechtelijke heffingen, want dat zijn het, toch gelijk behoort te behandelen. Ik denk dat als iemand deze vorm van tariefstelling gaat aanvechten bij de rechter jullie wel eens een probleem zouden kunnen krijgen. Want het is ook nog eens volstrekt onduidelijk wat men nu precies betaalt en waarvoor. Jullie noemen het plaatsingsrecht, dat gaat dus over het recht om een gedenkteken te plaatsen – 30% van de kostprijs is daarvoor rijkelijk veel! – terwijl het eigenlijk een verkapte algemene onderhoudsbijdrage is. Onderhoud van het gedenkteken? Van het graf? Van de begraafplaats? Dat is me niet duidelijk. En jullie klanten waarschijnlijk ook niet. Het is qua bedrijfsvoering ook niet zo slim om de exploitatie van je begraafplaats afhankelijk te maken van de hoeveelheid geld die mensen aan hun grafzerk willen besteden. Als jullie onderhoudsrecht in rekening willen brengen dan verdient het de voorkeur om dit niet te koppelen aan het recht om een gedenkteken te plaatsen of aan het begraaftarief maar aan de grafrechten, dus bij de uitgifte en / of verlenging van het graf. Je kunt een eenmalig bedrag doen maar voor hoe lang moet dat dan de kosten dekken? Voor 10 jaar? Voor 20 jaar (de wettelijke uitgiftetermijn van het graf)? Voor eeuwig? Die termijn moet je dan wel vastleggen. Maar zelfs dan lijkt het me niet zo handig en verstandig, want er kan van alles gebeuren in die tussentijd. De grafrechten kunnen verlengd worden of juist niet en dan spoort het allemaal niet meer met de betaalde onderhoudstermijn. Ik zou gewoon een jaarlijkse verplichte bijdrage heffen, gekoppeld aan de lopende grafrechten- dus wie grafrechten heeft is verplicht de jaarlijkse onderhoudsbijdrage te betalen. Men mag dit onderhoud ook afkopen, dat kun je ook verplicht stellen, voor de lopende grafrechttermijn. Dus wanneer het graf voor 20 jaar is uitgegeven betaalt men 20 x het jaarlijkse onderhoudsbedrag vooruit, en zo verder geredeneerd (voor 40 jaar grafrecht koopt men 40 jaar onderhoud af). Je weet dan wat je jaarlijks te besteden hebt (want als je slim bent reserveer je dit geld). Ik hoop dat je hiermee weer even vooruit kunt, ik hoor het wel weer, vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 september 2005