Procedure gemeentelijke begraafplaats: grafrecht vervallen verklaren

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Het is al een paar keer voorgekomen dat ik nabestaanden van een overleden rechthebbende aan heb geschreven waar geen reactie op gekomen is. Een half jaar na het overlijden van deze rechthebbende schrijf ik het grafrecht dan over op naam van de gemeente. Ik heb in dat half jaar dan drie brieven gestuurd naar de nabestaande, waar dus niet op gereageerd is. Het jaar daarop komt er een sticker op het grafmonument en 13 weken later wordt dit dan geruimd, tenzij iemand zich dan alsnog gemeld heeft uiteraard.

Kunnen we een monument en of graf zomaar ruimen en moet het College het bewuste grafrecht niet eerst vervallen verklaren? (Art 20 van onze Beheerverordening)

We hanteren dezelfde werkwijze overigens ook bij het eindigen van een termijn als hier geen reactie op komt.

Ik heb het idee dat het een (gepubliceerd) collegebesluit moet worden waar de grafnummers en de overleden in vermeld worden. Graag verneem ik de juiste werkwijze, om problemen te voorkomen.

ANTWOORD

Het komt (helaas) te vaak voor dat nabestaanden geen actie ondernemen om het grafrecht dat op naam van de overleden vader of moeder stond, te laten overschrijven. Op de begraafplaats heb je dan een graf waar nog wel rechten op rusten, maar zonder rechthebbende. In jullie Beheersverordening is opgenomen dat na het overlijden van de rechthebbende, er een termijn geldt van zes maanden waarin er gelegenheid is om iemand anders als nieuwe rechthebbende in te schrijven. Je schrijft dat je gedurende die periode driemaal een brief verzonden hebt. Wat dat aangaat voldoe je ruimschoots je informatieplicht. Na die periode ga je pas bij het graf publiceren. Ik adviseer de publicatie bij het graf direct te plaatsen zodra duidelijk is dat de rechthebbende overleden is. Je schrijft nu één familielid aan en deze geeft geen reactie. Iemand anders wil echter wellicht wel rechthebbende worden. Door pas na een half jaar te publiceren, ‘verlies’ je een minimaal een half jaar.

Komt er geen reactie op de brieven en ook niet op je publicatie bij het graf, dan kan het College het grafrecht vervallen verklaren. Het is inderdaad noodzakelijk dat dat er een collegebesluit genomen wordt. In het collegevoorstel moet aangegeven worden welke grafnummers het betreft en bij voorkeur ook wie er wanneer in het graf /de graven begraven zijn. Daarnaast moet in het besluit opgenomen zijn dat het grafrecht op grond van Artikel 20, lid 2c van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen XX vervallen verklaard wordt. Ook moet de mogelijkheid tot bezwaar op grond van de Awb vermeld worden.

Jullie begraafplaatsen zijn voorgekomen uit een aantal voormalige zelfstandige gemeenten. Het is van belang om zekerheid te hebben dat in de geldende Beheersverordeningen op moment van vestiging van het grafrecht, ook opgenomen was dat bij uitblijven van overschrijven van het grafrecht na overlijden van de rechthebbende, het grafrecht om die reden vervallen verklaard kon worden. De bekende zoektocht naar oude verordeningen, maar wellicht hebben jullie die zoektocht al uitgevoerd en is die duidelijkheid er ook.

Je schrijft dat je na overlijden van een rechthebbende het grafrecht eerst overschrijft op naam van de gemeente. Dat is een actie die niet nodig is. Het grafrecht blijft namelijk ‘gewoon’ in stand in afwachting van een nieuwe rechthebbende.

Wanneer grafrechten verlengd kunnen worden en je krijgt geen reactie op het aanbod voor een verlenging, dan moet je inderdaad op grond van artikel 28, lid 3 Wlb bij het graf een publicatie plaatsen. Je geeft dan een andere nabestaande de mogelijkheid om het graf in stand te houden.

IW mei22
18 oktober 2022