Procedure voor herbegraven of cremeren bij ruiming

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mijn vraag is:Is het mogelijk om stoffelijke resten af te voeren van de begraafplaats en deze bijvoorbeeld te laten cremeren of elders her te begraven en zo ja, welke procedure moet dan gevolgd worden?  Deze vraag komt tot stand naar aanleiding van onderstaande situatie: Op de gemeentelijke begraafplaats M. zijn wij bezig met het opnieuw uitgeven van algemene graven. Dit zijn graven waarin drie personen begraven worden. Bij het ruimen bleek dat de personen na 28 jaar praktisch niet verteerd zijn. Ons beleid is om de resten onderin het graf te brengen en het graf opnieuw uit te geven. In dit geval gaat dat erg lastig omdat er veel resten naar beneden moeten worden gebracht wat veel ruimte kost. Resultaat is dat er nog maar ruimte is om één persoon te begraven. Omdat er op de begraafplaats M. beperkte ruimte is is dit geen oplossing. Ook herbegraven op de begraafplaats zelf is moeilijk realiseerbaar.  Het gaat om circa 25 algemene graven die voor ‘problemen’ gaan zorgen. Wij denken daarom aan het tegelijk ruimen van alle graven en de stoffelijke resten af te voeren van de begraafplaats.  Alvast vriendelijk dank voor uw antwoord.  Met vriendelijke groet, R. O.

Antwoord:

Herziene beantwoording. Geachte heer O., U wordt geconfronteerd met een vervelend probleem.Los van de oplossing lijkt het mij van belang de oorzaak vast te stellen. Wellicht zijn er maatregelen nodig om herhaling te voorkomen.Bij het kiezen van een oplossing is het gewenst zich te realiseren dat de nabestaanden, voor zover nog aanwezig, destijds hebben gekozen voor begraven en niet voor cremeren.Herbegraving zou daarom meer voor de hand liggen, maar ik begrijp dat dat in uw situatie moeilijk is te realiseren.Uit uw vraag blijkt niet of er mischien een mogelijkheid is om op een andere begraafplaats te herbegraven. Volgens de wet is dat ook mogelijk.Indien u er, om u moverende redenen, voor kiest dat crematie de beste oplossing is, dan is dat in principe mogelijk. De wet verzet zich daar niet tegen.De uitvoering daarvan is echter niet eenvoudig omdat het om resten van 28 personen gaat.Om te beginnen adviseer ik u eerst te gaan overleggen met het crematorium over de vraag of deze partij of deze partij bereid is de stoffelijke resten te ontvangen en zo ja onder welke voorwaarden.Vervolgens zou ik in uw geval een bedrijf inschakelen met ervaring in dit werk. U komt dan uit bij een bedrijf aangesloten bij de BVOB (zie website) mogelijk in combinatie met een uitvaartondernemer.Bij de uitvoering is het vooral van belang de nodige zorgvuldigheid en pieteit in acht te nemen en het zo te regelen dat de geruimde stoffelijke resten nog dezelfde dag worden vervoerd en verbrand.Tot deze zorgvuldigheid behoort het publiceren van de voorgenomen ruiming in de plaatselijke en/of regionale krant en op de gemeentelijke website. Eventuele reacties van “gebruikers” van de graven zult u in goed overleg moeten behandelen.Mocht u toch nog aanvullende informatie wensen dan verneem ik dat wel. Ik wens u veel succes met deze moeilijke klus.

Jo Beltman
17 juni 2010