Profiel kerkhofbeheerder

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw/de heer, De parochie C. te V. is lid van uw organisatie en zou graag informatie betreffende de werkzaamheden van een kerkhofbeheerder. De parochie heeft een klein kerkhof in eigendom waarbinnen enkele Kadastraal aangegegeven plaatsen van derden waaronder een grafkapel/kelder. De administratie wordt door het parochiesecretariaat verzorgd. Kunt u mij hierover enige inlichtingen geven want wij zijn voornemens om deze functie in onze organisatieopzet op te nemen. Informatie graag naar onderstaand emailadres. Bij voorbaat dank voor de medewerking. Hoogachtend, H. van der .

Antwoord:

Geachte heer van der L., er bestaat geen standaardfunctieomschrijving voor een kerkhofbeheerder omdat elke begraafplaats weer anders functioneert en georganiseerd is. Ik denk dat u het beste uw licht kunt opsteken bij collega’s in de buurt, die een vergelijkbaar parochiekerkhof beheren en daarvoor iemand in dienst hebben. In Groenlo zit een beheerder die in dienst is van een stichting die twee katholieke begraafplaatsen beheert, hij heeft vast wel een adequate functieomschrijving. Winterswijk is misschien ook een mogelijkheid. U kunt namen en telefoonnummers en adressen van begraafplaatsen in de buurt opvragen bij onze organisatie-asistent, Mw. Machteld Wafelbakker, e-mail lob@begraafplaats.nl telefoon 020 – 673 12 37 Daarnaast kan het bisdom waar uw parochie onder valt u misschien ook informeren. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 oktober 2006