Publicatie ruiming

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben het beheer over een algemene begraafplaats met ook een katholiek gedeelte. Dit gedeelte hebben wij ook in het beheer. Binnenkort willen wij een vak algemene graven op het katholieke gedeelte gaan ruimen, waarvan de laatste begrafenis in 1981 heeft plaatsgevonden. Mijn vraag is nu of wij dit dienen te publiceren. Volgens mij niet. We hangen dit evengoed wel aan bij de begraafplaats, de graven waar een contactpersoon van bekend is krijgen schriftelijk bericht, en er wordt gepubliceerd in een plaatselijke krant. Mensen krijgen ook nog de gelegenheid om de steen in ontvangst te nemen. Wij hebben ook het verzoek gehad van iemand die een opgraving wil en de restanten wil laten cremeren. Vraag 1: Dienen wij te publiceren, en zo ja staat hier een bepaalde termijn voor? Vraag 2: Dient er voor de crematie nog een verlof van de officier van justitie te worden aangevraagd? Als alle botten in een knekelgraf gaan, zijn de restanten ook niet meer te achterhalen? Zo ja, heeft u hier dan een adres van voor mij. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Vriendelijke groeten,
J. R.

Antwoord:

Geachte mijnheer R.,
Als de uitgiftetermijn voor de algemene graven (meestal 10 jaar, ivm wettelijke grafrusttermijn, maar op sommige begraafplaatsen langer, 15 of 20 jaar) is verstreken, staat niets of niemand u meer in de weg om de graven te ruimen. De nabestaanden wisten dit toen ze een algemeen graf namen, het kenmerk van een algemeen graf is nu juist dat dit na het verstrijken van de termijn geruimd wordt door de beheerder. Als de nabestaanden het tijdstip van ruiming zelf hadden willen kiezen dan had men een eigen graf op naam moeten nemen. Wat betreft uw vraag van aankondiging: u kunt volstaan met het aankondigen van de ruiming op de begraafplaats en het is al helemaal netjes dat u de nabestaanden waarvan u een adres hebt hiervan schriftelijk bericht stuurt – u bent dit niet verplicht, maar het is uitermate klantvriendelijk. Publicatie in dag- of huis aan huis – bladen is niet verplicht. Wel is het gewenst dat u inderdaad in uw aankondiging op de begraafplaats de nabestaanden in gelegenheid stelt het grafsteentje op te halen, maar stel daar dan wel een termijn aan – binnen drie maanden bijvoorbeeld; men kan van u niet verwachten dat u deze eindeloos in bewaring houdt. Nabestaanden die kiezen voor opgraving en herbegraving in een eigen graf of voor crematie van de stoffelijke resten dienen dit uiteraard voor de aangekondigde ruimingsdatum bij u aan te vragen. Voor de opgraving heeft men een verlof nodig van de burgemeester – de nabestaanden moeten dit zelf aanvragen. Voor herbegraving is geen verlof (tot begraven) nodig, maar voor crematie na opgraving is inderdaad verlof van de Officier van justitie nodig. En uiteraard een crematorium dat bereid is de stoffelijke resten in ontvangst te nemen en te verassen. Uw laatste opmerking/vraag begrijp ik niet zo goed. De individuele opgraving (teneinde te kunnen herbegraven of verassen) vindt uiteraard plaats vóórdat de collectieve ruiming van het grafvak plaatsvindt en de knekels in een verzamelgraf worden geplaatst. Daarna is geen verassing (=crematie) meer mogelijk.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
6 januari 2006