Rechthebbende

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: g. Verordening / reglement

Vraag

In een familiegraf ligt een echtpaar begraven. Bij de uitvaart van moeder (als laatste van het echtpaar) is de grafakte niet getekend teruggekomen bij de administratie van de parochiële begraafplaats. Er is nu een onderling geschil gerezen bij de kinderen van dit echtpaar, wie rechthebbende is en dus kan en mag beslissen over eventuele bijzetting van de urn, na overlijden van één van de kinderen. Graag uw advies: hoe te handelen in dit geval? Als beheerder van de begraafplaats zitten we nu als het ware tussen twee vuren in.

Antwoord

U meldt in de eerste zin van dit voorval, dat de grafakte niet getekend retour is gekomen. Ik leid daaruit af dat daarin de nieuwe rechthebbende staat vermeld? Tevens ga ik ervan uit dat de grafakte wel opgestuurd is en u de beschikking heeft over een kopie van deze grafakte?  De verantwoordelijkheid voor het tekenen en retourneren ligt bij de geadresseerde – deze kan echter beweren dat de akte nooit is ontvangen.

Wat van belang is, is wie in uw administratie aangemerkt staat als rechthebbende, ergo of er sprake is geweest van een overschrijving van de rechthebbende alvorens moeder is begraven. Dat is relevant bij een eventuele onenigheid binnen de familie cq. nabestaanden over wie rechthebbende is cq. zou moeten zijn. Dat is een discussie waar de houder van een begraafplaats volledig buitenstaat. U heeft in uw administratie een naam staan van een rechthebbende, dát is en blijft uw gesprekspartner. De rechthebbende is voor u de enige partij. Als de familie het daar niet mee eens is, dan is het aan de familie om de rechthebbende te erkennen c.q. de huidige rechthebbende ertoe te bewegen de rechten over te dragen aan een ander.  Nogmaals, de beheerder heeft daarin (gelukkig) geen rol.


10 december 2020