Rechthebbende

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Als de ouders zijn overleden en één van de kinderen heeft het bewijs van “rechthebbende’  betekent dat dan dat hij/zij t.z.t.. zelf gebruik kan maken van het graf, zonder toestemming van andere kinderen? Of moeten hij/zij hier ook toestemming( handtekening) voor vragen aan de andere kinderen, die hier misschien ook wel gebruik van willen maken.

Als de rechthebbende een graf wil ruimen, hebben we dan alleen toestemming nodig van de rechthebbende of ook van de overige familieleden?

ANTWOORD

De rechthebbende

Volgens de Wet op de lijkbezorging is er slechts één rechthebbende per graf. Deze persoon bepaalt. Echter, in sommige reglementen / verordeningen staat (helaas) dat anderen een stem hebben hierbij. U dient dus daarop uw reglement na te slaan. Staat hierover niets genoemd, dan heeft u alleen te maken met de rechthebbende. U kunt er dan als beheerder vanuit gaan dat deze rechthebbende alles heeft doorgenomen met anderen.

Als de rechthebbende opdracht geeft om het graf te ruimen om daarmee ruimte te maken voor anderen, dan bepaalt de rechthebbende dit, mits dit niet wordt tegengesproken in het Reglement.


9 februari 2021