Rechthebbende

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Bij ons op de begraafplaats ligt een man/vader begraven. Omdat vorig jaar het einde van de grafrecht termijn in zicht kwam, heeft de rechthebbende (zijn weduwe, die ernstig ziek was) het graf opgezegd. Mevrouw gaf tevens zij aan te willen dat  – aan het einde van de grafrecht-termijn – het graf geruimd zou wordt. Dat ligt zwart op wit vast.

Het echtpaar heeft twee kinderen, die al jaren geen contact meer hadden met moeder.  Eén ervan heeft aangegeven het grafrecht wèl te willen verlengen.  Dit kind is echter geen rechthebbende. Moeder is inmiddels overleden en wij hebben haar laatste wil aangaande dit graf.

Graag uw reactie op deze situatie.

ANTWOORD

Om volledig antwoord te kunnen geven, zijn er een paar aandachtspunten. U meldt dat de rechthebbende (de weduwe) afstand had gedaan van het graf en tegelijk de opdracht gaf om het graf te ruimen. Dat kan op zich niet. Iemand die afstand doet van het graf, geeft de rechten terug aan de beheerder. Die bepaalt wat er vervolgens met het graf gebeurt. U zegt dat deze opdracht zwart-op-wit op papier staat. Het is geheel afhankelijk van wat de status van dit stuk is. Heeft mevrouw eenzijdig de opdracht tot ruimen gegeven? Is er sprake van een stuk dat door beide partijen is ondertekend? In dat laatste geval: is dit notarieel vastgelegd? Dit document heeft verder eigenlijk niets meer te maken met de Wet op de lijkbezorging, maar met burgerrecht: er is een document opgesteld tussen twee partijen en dit stuk is bij de notaris gedeponeerd?

Het tweede punt is, u geeft weer dat één van de kinderen de grafrechten wil overnemen en het graf op naam wil nemen. Volgens de wetgeving is hier helemaal niets op tegen. Op dat moment bepaalt de nieuwe rechthebbende wat er gebeurt met de overledene(n) in het graf. Wél is van belang wat hierover staat genoemd in het Reglement van de begraafplaats. Soms stellen houders van begraafplaatsen restricties aan wie de rechten mag overnemen. We adviseren u dit na te zoeken in het reglement.

Kortom, voorlopig schat ik in dat beide punten niet van dien aard zijn, dat de rechten niet op naam genomen kunnen worden door een nieuw persoon, in dit geval één van de kinderen van de overledene in het graf.


9 februari 2021