Rechtsgeldigheid intrekken grafrechten

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Als beheerder / kerkvoogd van een begraafplaats in Friesland verstuur ik regelmatig grafrecht facturen om een grafrecht te verlengen. Op deze facturen staat ook een uiterste betaaldatum vermeld. Wordt er niet binnen in dat termijn betaald, dan wordt er na een week een herinnering gestuurd. Nu wordt er daarop ook niet actie ondernomen en wetende dat de factuur wel is aangekomen bij de rechthebbende. Heb weer een herinnering gestuurd en daarin ook vermeld dat als er nu niet binnen 14 dagen wordt betaald het grafrecht wordt ingetrokken en zal worden geruimd. Is dit wel rechtsgeldig?

ANTWOORD

Als er geen grafrust meer op een graf zit, dus wanneer er voor het laatst tenminste 10 jaar geleden begraven is, en de rechthebbende niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet, kunt u de rechten op het graf laten vervallen in 2 situaties:
1. dat de grafrechten gewoonlijk per jaar worden verlengd: niet verlengen/betalen is dan gewoon het grafrecht niet verlengen;
2. wanneer de rechten per 10 jaar (of een andere termijn) worden verlengd, maar per jaar worden betaald, kunnen de grafrechten alleen vervallen worden verklaard als uw reglement er in voorziet dat bij wanbetaling (en na een waarschuwing natuurlijk) de rechten vervallen. Als dit niet uitdrukkelijk in een reglement of in de grafbrief is geregeld, kunnen de lopende rechten niet vervallen.
Echter, in het tweede geval kunt u natuurlijk ook naar de kantonrechter om betaling af te dwingen. U kunt iemand niet dwingen om te verlengen (situatie 1), maar wel om gedurende een lopende termijn van bijvoorbeeld 20 of 10 jaar de jaarlijkse verplichting na te komen. Het is, in dat geval,  eenvoudig om een kantongerechtprocedure aan te spannen.

Met andere woorden, indien een rechthebbende ook na het sturen van herinneringen, de grafrechten niet betaalt, dan kan dat beschouwd worden als afstand doen van het graf. Het is overigens heel verstandig, zoals Van der Putten (op de site van uitvaartbranche.nl) zegt, om maatregelen die worden genomen bij niet betalen, vast te leggen in het reglement van de begraafplaats. U hanteert overigens een korte betalingstermijn: 14 dagen. Gebruikelijker is, en bij een rechtsgang ook beter te verdedigen, een betalingstermijn van 30 dagen. In een tweede herinnering/brief (dus na minimaal 60 dagen) kunt u dan verwijzen naar het reglement en melden dat de grafrechten komen te vervallen.


21 december 2020