Regels bij overnemen praalgraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Ik ben beheerder van de katholieke begraafplaats in E. Deze begraafplaats is gedeeltelijk 100 jaar oud.Dit is op zich mooi maar het is ook ons probleem. In het verleden is er weinig oog geweest voor logistiek, en het netjes inrichten van de begraafplaats. ik ben sinds 1 jaar beheerder, en heb me voorgenomen hier iets aan te gaan doen.Dit houdt in dat de steenhouwers in het gareel moeten, maar dat valt niet mee.En bepaalde steenhouwers afraden aan nabestaanden kan ook niet.Confrontatie’s met gevloek en dergelijke dingen heb ik de laatste tijd meegemaakt.Afgelopen week is er nog een gedenkteken aangebracht, wat bestond uit een liggend gedeelte van 90×200 cm.en een staand gedeelte van ongeveer 100 cm. Dit staande deel is gewoon met kit vast gezet, zonder doken.Maar ook daarover kan ik niets zeggen of partij in zijn .Mijn concrete vraag is;Is er een lijst beschikbaar met gecertificeerde steenhouwers in mijn omgeving.Zoniet;Kun U dan als belangen behartiger een tekst stuk produceren waarin de minimum kwaliteits eisen in zijn vastgelegd,Dan kunnen wij dit toevoegen aan ons kerkhof reglement ter ondersteuning van de nabestaande. Graag zie ik Uw reactie tegemoet. met vriendelijke groet, P. J.

Antwoord:

Geachte mevrouw S., Op zich is het een mooi initiatief dat iemand een bijzonder grafmonument wil overnemen. Dit kan een goede manier zijn om een monumentaal graf te behouden. De eerste voorwaarde om hiermee verder te gaan is natuurlijk de zekerheid te hebben dat er geen rechthebbende meer is van deze graflocatie en er afstand van is gedaan. Ook is het prettig (maar niet noodzakelijk) om een afstandsverklaring te hebben voor het monument zelf. Als dit allemaal in orde is, staat niets u meer in de weg om verder te gaan; de beheerder van de begraafplaats is dan immers eigenaar van het monument. U dient natuurlijk goede afspraken te maken met de nieuwe rechthebbende, zoals bijvoorbeeld: – de oorspronkelijke naam mag niet meer zichtbaar zijn op het graf – het monument moet zonodig opgeknapt worden, inclusief de fundering – wanneer wordt het graf geruimd (bij voorkeur als een overledene wordt begraven) Ik weet dat er een begraafplaats is in Maastricht waar dit met enige regelmaat wordt gedaan. Ook De Nieuwe Ooster in Amsterdam heeft plannen in deze richting. Verder ken ik geen actuele voorbeelden helaas. Mocht u de voorwaarden hierbij te ingewikkeld vinden, dan kunt u bijvoorbeeld te rade gaan bij Bureau Funeraire Adviezen (Leon Bok), http://www.funerair.nl/ Veel succes met het behoud van monumentale monumenten.

Wim van Midwoud
7 mei 2009