Regels om overschrijven grafrechten te versoepelen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Mogen wij u een probleem voorleggen? Voor een familiegraf maken we gebruik van een huurovereenkomst welke is afgesloten met rechthebbende.Doch, wanneer de rechthebbende zelf overlijdt en begraven moet worden in het familiegraf, is er op dat moment geen rechthebbende. Vraag 1Mogen we stellen (eisen) dat vóór de begrafenis een opvolgende rechthebbende door de erfgenamen wordt benoemd? Vraag 2Mogen we van de begrafenisondernemer verlangen dat hij/zij dit met de familie regelt en op de dag vóór de begrafenis, tegelijkertijd met de overige documenten, een document bij de kerkhofcommissie inlevert waarin namens de erven de opvolging van de rechthebbende is geregeld? Vraag 3Zijn hiervoor modelformulieren bekend? Vraag 4.Adviseert u ons anders te handelen en zo ja, hoe?Vraag 5Kan men (juridisch) in een huurovereenkomst van een familiegraf opnemen wie de opvolgende rechthebbende zal zijn i.g.v. de huidige rechthebbende komt te overlijden?  Graag zien wij uw antwoorden tegemoet. Met vriendelijk groet.Namens de kerkhofcommissie St. J. d. D.

Antwoord:

Geachte heer K., Mijn reactie op uw vragen:1. De ervaring leert dat u het beste zo min mogelijk regels moet stellen over opvolging van grafrechten. U zou kunnen vastleggen, dat na het overlijden van een rechthebbende een bepaald familielid als eerste in aanmerking komt voor de grafrechten. Echter bij onenigheid in de familie kan hierdoor een patstelling ontstaan, waar niemand beter van wordt. Het klinkt wat cru, maar wie het eerst komt, die het eerst maalt werkt het beste. Het kan beter geen verantwoording van de beheerder zijn om zich te bemoeien met de opvolger. Op vraag1. ingaand: er moet zelfs een (levende) rechthebbende zijn die opdracht geeft tot begraven in een eigen graf. Dit is wettelijk vastgesteld. Vaak wordt de uitvaartondernemer als eerste geconfronteerd met zo’n situatie. Als hij juist handelt, deelt hij / zij dit al mede aan de nabestaanden. Op het moment dat gevraagd wordt aan u of de rechthebbende begraven kan worden in een eigen graf, stelt u op dat moment de vraag wie de nieuwe rechthebbende is. De grafrechten worden vervolgens overgeschreven. En de nieuwe rechthebbende geeft vervolgens opdracht tot begraven.2. U mag dit van een goede uitvaartondernemer verwachten, maar u kunt dit niet verplichten. U als beheerder bent er verantwoordelijk voor dat er uitsluitend en alleen wordt begraven in een eigen graf na opdracht van een rechthebbende.De overige vragen zijn hiermede ook beantwoord. Belangrijkste conclusie: er ligt op de eerste plaats een verantwoording bij de nabestaanden als het gaat om de grafrechten en het overschrijven hiervan. Niet bij u.

Wim van Midwoud
5 november 2009