Regels rond corona

Onderwerp: Corona

Vraag:

De afgelopen maanden hebben wij heel wat aanpassingen doorgevoerd in onze gebouwen om aan de coronawet- en regelgeving te voldoen. Zijn wij verplicht bepaalde maatregelen op onze dodenakker door te voeren omtrent de 1,5 meter regel? Er mogen bij een uitvaart 250 mensen aanwezig zijn (buiten). Moeten wij met borden deze mensen er op attenderen op de 1,5 meter maatregel of is dit een stukje eigen verantwoording? Zijn wij  verplicht om waarschuwingsborden te plaatsen omtrent corona?

Antwoord:

U bent verplicht om mensen erop te wijzen dat er vanwege het coronavirus bepaalde regels in acht genomen moeten worden. Daarnaast heeft u een verantwoordelijkheid in de handhaving hiervan. Tijdens een plechtigheid kunnen de nabestaanden – door de uitvaartleider – het beste voor aanvang van de plechtigheid hier mondeling op gewezen worden.
Voor een terrein is het werkbaarder om dit via een bord of grote stickers aan de bezoekers duidelijk te maken.


10 september 2020