Regels ten aanzien van asbest

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

 Kan de LOB adviseren inzake het voorkomen van asbest op begraafplaatsen.

Antwoord:

Het voorkomen van asbest op begraafplaatsen is niet bijzonder. Tot  rond 1965 werden platen van asbest gebruikt om graven af te dekken cq stenen op te stellen.. De mate waarin het voorkomt verschilt van plaats tot plaats.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat asbest niet gevaarlijk is zolang het niet aangeraakt wordt.
Op begraafplaatsen waar dit verschijnsel voorkomt wordt wel de volgende werkwijze gehanteerd.
Plaatjes die men tegen komt worden (bij voorkeur nat)  met handschoenen aan dubbel verpakt in plastic en apart in een speciale gemerkte container opgeslagen. Zodra deze vol is kan deze door een afvalbedrijf worden omgeruild. Hier zijn uiteraard wel kosten aan verbonden.
Mocht het zo zijn dat asbest bij u veelvuldig voorkomt dan is het aan te bevelen eerst een inventarisatie uit te voeren om de juiste omvang van het probleem in beeld te krijgen. Pas daarna kunnen de goede maatregelen worden voorbereid.
Los van bovenstaande adviseren wij u in elk geval contact op te nemen met de afdeling milieu van uw eigen gemeente. Bij dit organisatieonderdeel zit de deskundigheid op het gebied van bodemverontreinigingen en dus ook op het gebied van asbest.

Jo Beltman
5 november 2009