Registratie asverstrooiing

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mevr. Harmsen, Mijn buurman is uitgestrooid bij de Leugenbank langs de Waal, wie registreert dit, zijn daar ook eisen aan verbonden. Met vriendelijke groet, M. v. I.

Antwoord:

Dag, Een begraafplaats is verplicht te registreren welke overledenen daar worden bijgezet of verstrooid. Maar wanneer een nabestaande de as mee naar huis neemt (om zelf thuis te bewaren of ergens op een dierbare plek uit te strooien) dan registreert het crematorium deze nabestaande als laatste, definitieve bestemming van de as. De nabestaande die over de as beschikt mag deze in principe overal uitstrooien mits de eigenaar van de grond hiervoor toestemming verleent. Dit kan een particuliere eigenaar zijn, maar ook een gemeente of staatsbosbeheer. Vaak weten mensen dat niet of hebben ze geen zin om toestemming te vragen. As wordt dus ook wel eens uitgestrooid op een mooie plek in het bos zonder toestemming van de eigenaar. Dat is dus niet toegestaan en op een begraafplaats kan het natuurlijk helemaal niet. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 september 2007