Registratie bijgezette asbussen

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Comform artikel 65 van de Wlb moet een houder van de bewaarplaats van bijgezette asbussen een register bijhouden. Asverstrooiingen worden daarbij niet genoemd.

Wat is het standpunt van de LOB, deze wel of niet registreren in hetzelfde register?

Want als ik het goed heb moet de houder van een verstrooiplaats wel bijhouden hoeveel asbussen er verstrooid worden, o.a. m.b.t. tot het maximaal aantal verstrooiingen dat jaarlijks per ha mag plaatsvinden (Besluit op de lijkbezorging deel II). Of kun je dat beter apart registreren?

ANTWOORD

Het is correct dat de ‘houder van een plaats van bijzetting’, meestal een begraafplaats, een register moet bijhouden van alle bijgezette asbussen. In het Blb is geregeld welke gegevens geregistreerd moeten worden. Verstrooiingen hoeven op grond van de Wlb of het Blb niet in een dergelijk register opgenomen te worden. Het is echter wel verstandig om toch te registeren welke verstrooiingen er hebben plaatsgevonden. Er is natuurlijk niets op tegen om dit in hetzelfde register te registreren. Wanneer er een softwarepakket gebruikt wordt voor de begraafplaatsadministratie, past het registeren van een verstrooiing hier naadloos in. Wanneer het niet verplicht is om verstrooiingen te registreren, houdt dat natuurlijk niet dat je ze niet mág registeren.

Tot 2010 was de Inspectierichtlijn lijkbezorging van kracht. Hierin waren richtlijnen opgenomen voor het aantal verstrooiingen per jaar per hectare. De meeste gemeenten hanteren de genoemde aantallen nog wel bij het aanwijzen van een perceel als permanent strooiveld, maar die aantallen hebben dus geen wetgevende achtergrond meer vanuit de Inspectierichtlijn. Op grond van andere (milieu-)wetgevingen zijn wel bepalingen dat de bodem niet verontreinigd wordt. Wanneer er een bodem controle uitgevoerd wordt, is het altijd goed om te kunnen overleggen hoeveel verstrooiingen er uitgevoerd zijn en dat hiermee aansluiting gezocht is bij de maximale aantallen per hectare.

Een verstandige houder van een begraafplaats heeft er voor gezorgd dat de hele begraafplaats als permanent strooiveld is aangewezen. Daarnaast heeft hij geregeld dat er een tarief vastgesteld voor een asverstrooiing op een strooiveld of een particulier graf. Alleen een vastgesteld tarief is de basis waarop een factuur verzonden kan worden.

IW mei22
2 augustus 2022