Registratienummer

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw,
In artikel 8 van de Wlb wordt geregeld dat er een registratienummer moet zijn op de kist en een document om verwisseling van de identiteit te voorkomen. In de regel zal een begrafenisondernemer hiervoor zorg dragen. In onze gemeente is een baby begraven door de ouders zonder tussenkomst van een begrafenisondernemer. De familie was wel in het bezit van het verlof tot begraven, maar heeft geen registratienummer overhandigd. Mijn vraag is: is de familie, die zonder tussenkomst van een begrafenisondernemer de begrafenis verzorgen, verplicht een document te overhandigen met een registratienummer. Ik heb diverse rubrieken op het internet nagezocht, maar ik heb geen antwoord kunnen vinden. Ik hoop dat u ons hierin kunt adviseren.
Met vriendelijke groet,
C. van der W.

Antwoord:

Geachte mevrouw van der W.,
De verplichting om een identiteitsteentje in de kist mee te begraven is in 1998 afgeschaft. Maar de verplichting om de identiteit vast te stellen van de overledene is er wel. In feite ligt die verantwoordelijkheid bij de uitvaartondernemer. Hij moet kunnen aantonen dat de overledene die op het verlof staat vermeld dezelfde is als de persoon die hij komt begraven. Daartoe maakt men gebruik van een registratienummer. Van belang voor de begraafplaats is dat voorafgaand aan de begrafenis gecheckt wordt of het nummer dat op het verlof staat hetzelfde nummer is als op de kist. U mag er dan van uit gaan dat het klopt en dat hij niet twee overledenen verwisselt heeft. U moet het zo zien dat het registratienummer een hulpmiddel is bij de vaststelling van de identiteit, maar geen ultieme verplichting. Wanneer het registratienummer ontbreekt kan de identiteit ook op een andere manier worden vastgesteld. Soms moet dan tot identificatie worden overgegaan, de nabestaanden moeten bevestigen dat het inderdaad de overledene is die op het verlof staat die men komt begraven. Maar dit zijn natuurlijk scenario’s die je niemand toewenst. Mij dunkt dat van verwisseling (of van een verkeerde identiteit van de overledene om andere redenen) niet zo gauw sprake zal zijn als nabestaanden zonder tussenkomst van een uitvaartondernemer een familielid komen begraven. In uw geval waarin de ouders hun kind kwamen begraven mag je er echt wel van uitgaan dat het hun eigen kind is dat ze komen brengen en niet dat van een ander. Van belang is dan dat het verlof tot begraven wordt overhandigd en dat u daarop zelf een nummer schrijft wat u in uw grafadministratie kunt opnemen. (Het is so wie so wel handig met een eigen registratiesysteem te werken.) Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
4 september 2006