Reservering eigen graf (door rechthebbenden)

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

VRAAG

Als kerkrentmeester ben ik tbv. onze begraafplaats bezig om de processen rondom begraven / cremeren / reserveren en de registratie ervan  te verbeteren. Tijdens deze werkzaamheden ben ik tegen het volgende aangelopen.  In de huidige / oude registratie is een 4-tal reserveringen gedaan op graven waarop reeds minimaal 1 inlage is gedaan. Dit klinkt als iets dat niet mogelijk moet zijn, omdat er op betreffende graf vanwege de inlage al grafrecht / onderhoud loopt. Dit kan in mijn ogen hoogstens verlengd worden (binnen de wettelijke termijnen) e.d. Navraag leert dat dit in deze 4 gevallen is gedaan om ervoor te zorgen dat de desbetreffende persoon(in dit geval ook rechthebbende) aanspraak kan maken om begraven te worden in dat graf. Als de rechthebbende zou komen te overlijden zou er over zijn of haar graf geregeerd kunnen worden door de nieuwe rechthebbende, die aangeeft dat de eerder overleden rechthebbende niet in het graf begraven kan worden. Concreet is mijn vraag: kunnen wij in onze administratie vastleggen (mbv een indicatie) dat iemand (rechthebbende of niet) in een graf begraven moet worden en dat dit is goedgekeurd door rechthebbende en CvK, zodat hierover later geen onenigheid/ onduidelijkheid ontstaat.

ANTWOORD

Ik begrijp dat rechthebbenden ‘reserveringen’ hebben gedaan op graven waarvan zij op dit moment zelf de rechthebbenden zijn. Dit om zeker te stellen dat bij hun overlijden een nieuwe rechthebbende niet kan zeggen dat het ongewenst is dat de (vorige) rechthebbenden in de betreffende graven worden bijgezet. In opinie van LOB kan zoiets niet worden vastgelegd via een reservering, of welke naam hier dan ook aan wordt gegeven. Eventueel zou zoiets vastgelegd kunnen worden bij een notaris. Maar ook dan is nog geen succes verzekerd; het is geen vanzelfsprekendheid dat de notariële akte tijdig boven water komt.

Om zoiets wel te kunnen regelen zou de huidige rechthebbende de rechten nu al kunnen overdragen aan een stichting, bijvoorbeeld Grafzorg Nederland: www.grafzorg.nl . Deze stichting is in handen van Mr. Willem van der Putten. Deze stichting garandeert zekerheid voor lange grafrust. Volgens mij is een dergelijke constructie de enige mogelijkheid om het risico af te dekken. Op zich is het wel bijzonder dat deze rechthebbenden geen vertrouwen hebben in eigen familie/relaties om dit te kunnen afspreken, maar dat terzijde.


21 december 2020