Reserves en voorzieningen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Hallo Pauline, Via L.D.(Hoofd begraafplaatsen in A.) heb ik jouw naam doorgekregen als begraafplaatsconsulent van het LOB. Bij de Gemeente A. zijn we natuurlijk ook geconfronteerd met de nieuwe BBV per 1 januari 2004 en deze nieuwe richtlijnen bleken grote gevolgen te hebben ten aanzien van hoe wij omgaan met afkoopsommen. Bij onze opbrengsten op begraafplaatsen berekenen wij afkoopsommen (tarieven) voor rechten en onderhoud. Deze opbrengsten gebruikten wij jaarlijks in onze exploitatie van onze begraafplaatsen. Dit mag niet meer van de nieuwe BBV, we moeten nu de afkoopsommen op de balans zetten en vervolgens mogen we daarvan een gedeelte per jaar laten vrijvallen. Dit heeft enorme gevolgen voor onze exploitatie omdat we nu geen voorziening op de balans hebben staan. Mijn vraag is of wij hier een keer over kunnen praten, misschien heb jij het probleem al bij meer gemeentes gehoord of zijn er al oplossingen bekend. Alvast dank voor je reactie Met vriendelijke groet, A. van den E.,

Antwoord:

Dag A. (en L.) We hebben inmiddels telefonisch contact gehad waarin we de noodzaak en gemeentelijke verplichting van voorzieningen voor het toekomstig onderhoud hebben besproken. Probleem is inderdaad dat dit een flinke aderlating kan zijn op de jaarlijkse exploitatie. Maar het is geld dat rechthebbenden vooruit betalen, dus er moet een garantie zijn dat de gemeente dat geld niet opmaakt en uitgeeft aan iets anders en dat de nabestaanden straks het nakijken hebben. Voor sommige grotere begraafplaatsen, die veel uitvaarten hebben en jaarlijks nieuwe graven uitgeven en dit ook voor de toekomst kunnen garanderen kan het zelfs zo zijn dat de financiele risico’s groter zijn wanneer men wél een voorziening treft, dan wanneer men dat niet doet. Zaak is dan om dit in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting goed uit te leggen. Ik zal jullie een voorbeeld sturen van de risicoparagraaf van een grote gemeente waarin de hypotethische situatie dat de begraafplaats gesloten zou worden en er dan nog gedurende de afkooptijd van de graven een onderhoudsverplichting blijft bestaan, is afgewogen tegen de jaarlijkse druk op de exploitatie – en daarmee op de huidige onderhoudsverplichtingen – die het treffen van een voorziening zou genereren. Wellicht is dit overtuigend genoeg voor jullie gemeentebestuur (en de accountantsdienst niet te vergeten). Met groet,

Pauline Harmsen
21 oktober 2005