Richtlijn voor prognose sterftecijfer

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Mijn vraag is: bestaat er een algemene richtlijn of procedure voor hetmaken van een prognose van het aantal overlijdens om daar de exploitatieop te baseren? Ik ben momenteel bezig met het herijken van deexploitatienota van 2006 omdat we jaarlijks zo ver naast het aantalbegravingen zitten. Na enig rekenwerk blijkt vooral dat de prognose dieik van de afdeling onderzoek en statistiek krijg aangeleverd er al na 2jaar 50 overlijdens naast zit. Zij zeggen weer dat ze een landelijkrekenmodel gebruiken dat in vrijwel iedere gemeente in gebruik is voorde bevolkingsprognose. Nu ontstaat natuurlijk hier de vraag en hoe doenandere gemeenten dat dan wel en zitten die er ook zoveel naast? Omdat ikniet direct iets op de site vond, ben ik maar gaan bellen.Ik zie het antwoord of iets wat me in een richting kan helpen wel tegemoet.
D. R.

Antwoord:

Geachte heer R.,Er is geen algemene richtlijn voor het vaststellen van het aantal overlijdens in Nederland. Het CBS registreert het aantal overlijdens en een gemeentelijk statistiekafdeling behoort te weten hoe ze hier mee om moeten gaan. U kuntzelf bij het bureau bevolking vragen hoeveel aangifte van overlijdens hebben plaatsgevonden. dat wil nog niet zeggen dat deze overlijdens begraven worden in de gemeente. het crematiepercentage ligt rond de 54% ruwweg 54 van de 100 overlijdens zullen dus gecremeerd worden. Belangrijk is ook de situatie in uw regio, is er een crematorium in de buurt, hoe zijn uw tarieven enz. Op de site www.uitvaartbranche.nl vindt u veel gegevens zoals crematiecijfers, sterftecijfers e.d.  U vindt dit onder de noemer “bibliotheek”en daarna “statistiek en onderzoek.
Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
14 september 2009