Richtlijnen inzake gezondheidsrisico

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte Mw. drs. P. Harmsen,
Naar aanleiding van een stuk tekst welke gaat over een artikel in vakblad De Begraafplaats hebben wij een vraag. De tekst behandelde een artikel over de gezondheidsrisico s tijdens het ruimen van graven. Het standpunt van het LOB: Er zijn tal van instellingen, in binnen- en buitenland, die zich bezighouden met de volksgezondheid. En er is nog nooit een ‘ziekte-uit-het-graf’ geconstateerd, zo luidt het officiële LOB-standpunt. Het risico op een ziekte uit het graf wordt heel klein geacht, maar is volgens artsen wel aanwezig. Toch moeten de werknemers die de ruimwerkzaamheden uitvoeren diverse maatregelen treffen om besmetting te voorkomen. De werknemers van ons bedrijf voeren af en toe deze ruimwerkzaamheden uit. Onze werknemers hebben hiervoor diverse beschermingsmiddelen en zij zijn ook op de hoogte van de eventuele risico s. Wij, als bedrijf zijnde, zijn op zoek naar de juiste richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van deze ruimwerkzaamheden. Zijn hier regels voor op papier gezet? Is het mogelijk deze richtlijnen te ontvangen, aan te vragen of iets dergelijks. Op die manier kunnen wij, naar onze (ook nieuwe) werknemers toe, iets op papier zetten omtrent deze richtlijnen. Ik hoop hierover een reactie van u te ontvangen. Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
A. van H.

Antwoord:

Geachte mevrouw van H.,
De LOB zal (hopelijk nog) dit najaar een handleiding tbv de leden publiceren met Arbo-richtlijnen, waaronder de voorschriften voor de veiligheidsmaatregelen bij het opgraven en ruimen. Deze handleiding zal tzt ook wel verkrijgbaar zijn tegen kostprijs voor derden, maar daar heeft u nu niets aan. Als bedrijf kunt u nu het beste contact zoeken met een Arbo-deskundige die gespecialiseerd is in het werken op begraafplaatsen. Ik raad u aan contact op te nemen met dhr. J. Polman, ARBO-adviseur bij IPC-groen te Arnhem (Schaarsbergen), tel. 026 355 01 00, aangezien hij de enige specialist is op dit gebied.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
9 mei 2006