Richtlijnen kosten verstrooiing

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Kunt u mij vertellen of er ergens in den lande kosten berekend worden voor het verstrooien van as op een strooiveld van een begraafplaats. Als ik de vergelijking doortrek naar het ruimen van graven en het afvoeren van de overblijfselen van de monumenten zouden er geen kosten aan het uitstrooien verbonden moeten zijn. De kosten worden immers berekend bij het vestigen van het grafrecht voor de eerste maal. Gaarne uw zienswijze. Met dank T. K.

Antwoord:

Geachte heer K., Het is heel gebruikelijk dat er kosten worden berekend voor het uitstrooien van crematieas.Een begraafplaats mag weliswaar wel geen winst maken maar er is niets op tegen om kosten in rekening te brengen voor geleverde producten of verleende diensten. Het gaat hier om een verleende dienst. Dat is voor een gezonde exploitatie zelfs nuttig. Uw vergelijking met het ruimen van graven kan ik even niet plaatsen maar is ook niet echt relevant. Het gaat om het volgende.In dit geval stelt u (waarschijnlijk) een strooiveld beschikbaar waarvoor kosten zijn gemaakt bij de aanleg en het moet toch maar onderhouden worden. Ik ga er van uit dat u voor het verstrooien menskracht ter beschikking stelt, die uiteindelijk ook betaald moet worden.Het is wel zaak dat u een en ander een verordening of reglement regelt zodat er wel een juridische basis ontstaat.Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
9 maart 2010