Richtlijnen verwijderen asbus uit urnenmuur

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Er zijn nabestaanden die een urn uit een urnenmuur willen halen. De urn staat in een huurnis vanaf 2006.Is dit nu geen probleem dat de urn dit jaar uit de muur wordt gehaald i.v.m. bewaartermijn ( 10 of 20 jaar )?En is er nog van iemand (buiten de belanghebbende om) waarvan de nabestaande toestemming moeten krijgen om de urn uit de muur te halen? Graag verneem ik uw reactie.Met vriendelijke groet,J.C.W.  Z.

Antwoord:

Geachte mevrouw Z.,  De asbus mag inderdaad uit de muur worden verwijderd. Dat is geregeld in artikel 63 Wlb lid 1 en 2. De inhoud daarvan luidt als volgt:1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van een nabestaande, die de zorg voor de asbus op zich neemt, door de houder van de plaats van bijzetting aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet. Het is dus noodzakelijk dat twee personen het eens zijn over een dergelijk verzoek.Het maakt geen verschil of er sprake is van een urnengraf of van een urnennis. De rechthebbende beslist dus, ongeacht de termijn dat de asbus is bijgezet geweest.Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
10 maart 2010