Richtlijnen voor DNA onderzoek bij herbegraving

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mevrouw / Mijnheer Wij hebben een aanvraag binnen gekregen voor een her – begraving vanuit de Gemeente O. naar de gemeente M.. Het gaat om een persoon die al in 1959 is overleden en begraven in 1959. Nu wil de familie eerst een DNA- onderzoek instellen of het werkelijk om de persoon gaat die zij voor ogen hebben. Kunt u mij enige richtlijnen geven hoe te handelen. Alvast met vriendelijke dank, Begraafplaats administratie Gemeente S. N. V.

Antwoord:

Geachte mevrouw V., Allereerst zou ik niet zo snel aan een DNA onderzoek mee werken. Als u een goed begraafregister bezit moet het traceren van graf eenvoudig zijn. Ook als er in lagen is begraven en in het register is vermeld moeten de stoffelijke resten op te graven zijn. U dient rekening te houden met forse kosten voor een DNA onderzoek mits het mogelijk is. Er zijn 2 adressen: Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk, 070-8886666 en Universiteit Leiden Forensisch Laboratorium voor DNA onderzoek, 071-5273282 Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
2 februari 2009