Richtlijnen voor innen onderhoud bij verlopen grafrechten

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Hallo,Graag wil ik deze vraag aan jullie voorleggen.In 2010 zullen er verschillende graven geruimd gaan worden op de algemene begraafplaatsen. Nagenoeg alle nabestaanden zijn aangeschreven hierover.Aangezien wij niet ieder jaar ruimen, maar bijvoorbeeld maar 1 x per 5 jaar., zijn er ook mensen aangeschreven waarvan de grafrechten bijvoorbeeld in 2007 al verliepen. Nabestaanden hebben wel nog jaarlijks onderhoud betaald en het graf is door de buitendienst ook onderhouden. Nu krijgen wij vragen of men de onderhoudsbijdrage terugbetaald krijgen, aangezien de rechten in 2007 al verlopen zijn.Kunt u aangeven of hier bepaalde richtlijnen voor zijn?Ik hoor graag van u.Met vriendelijke groet,L. Z.

Antwoord:

Geachte mevrouw Z., Op het moment dat de grafrechten zijn verlopen, zijn ook de verplichtingen wederzijds voorbij. Het is natuurlijk aan de begraafplaatsbeheerder om te bepalen wanneer een graf daadwerkelijk geruimd gaat worden. En het is ook aan de beheerder of deze graven met vervallen grafrechten al of niet worden onderhouden (zou ik niet doen), maar het doorrekenen van onderhoudskosten aan een gewezen rechthebbende kan niet. U zult de onderhoudsbijdragen moeten terugbetalen.

Wim van Midwoud
5 november 2009