Richtlijnen voor zand voor ophoging

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw/heer, De begraafplaats in E. wordt uitgebreid. Ik doe de voorbereiding vanuit de cluster civiele techniek. De 1e fase van de uitbreiding is het ophogen met ca. 2,5 m zand om voldoende uit het grondwater te komen. Mijn vraag is: Zijn er richtlijnen over het soort zand c.q. zandkwaliteit die hiervoor gebruikt moet worden. Ik kan me voor stellen dat er specifieke eisen aan gesteld worden, zoals Voorkomen van inzakken bij het graven van een graf, voldoende lucht in de bodem te hebben e.d. Ik kan daar nergens iets van vinden. Graag uw reactie of een deskundige die daar iets van weet. met vriendelijke groet, J. V.

Antwoord:

Geachte heer V., Op schrift zijn er geen richtlijnen voor het materiaal waarmee een begraafplaats het beste kan worden aangevuld. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat zandig materiaal de voorkeur verdient in verband met een betere toetreding van lucht, dat welke het verteringsproces  ten goede komt. Het zand moet bij voorkeur een niet te hoog percentage kleine fractie bevatten, omdat het dan gemakkelijker kan dicht slibben. Specifieker kan aanvullend gemeld worden dat dit beter geen ‘slap zand’ kan zijn; zand uit de duinen of uit zee. Dit zand heeft een ronde korrel en stort bij ontgravingen gemakkelijker in. Rivierzand heeft een hoekige korrel en is daarom beter. Dit is echter vooral ook een kostenverhaal; rivierzand is duurder. In ieder geval is het verstandig monsters te laten aanleveren en vooraf te keuren, van het zand dat een aannemer voorstelt aan te leveren. Met vriendelijke groeten,

Wim van midwoud
16 april 2009