Rolstoelen tbv minder validen

Rubriek: OverigOnderwerp: Overige vragen

VRAAG

Kunt u mij, als beheerder, adviseren over het beschikbaar stellen van duwwagens cq. rolstoelen op onze begraafplaats? Wat zijn bijv. de kosten?

ANTWOORD

De Stichting Handy-Car(e), gevestigd in Doorn, heeft als doelstelling het beschikbaar stellen van duwwagens / rolstoelen om openbare ruimten beter toegankelijk te maken voor mensen welke slecht ter been. Voor alle informatie verwijs ik u naar de website van de stichting www.handycare.nl. Op de site kunt u alle informatie vinden ten aanzien van de kosten welke gepaard gaan met het plaatsen van rolstoelen van de stichting op uw begraafplaats.

Over het algemeen wordt, op kosten van de stichting, bij de ingang van de begraafplaats een overkapping geplaatst waar één of meerdere rolstoelen met een muntslot onder staan. De totale kosten hiervoor zijn niet gering, maar als begraafplaats heb je geen omkijken naar de rolstoelen. De stichting verzorgd jaarlijks het onderhoud en eventuele vervanging van de rolstoel wanneer dat nodig mocht zijn. Wanneer er op de een of andere wijze tussentijds schade aan een rolstoel is of er een rolstoel spoorloos verdwenen is, is een telefonisch contact voldoende om het euvel te verhelpen of een andere rolstoel te plaatsen. Door het gebruik van de muntsloten worden de rolstoelen eigenlijk ook altijd weer onder de daarvoor bestemde overkapping teruggeplaatst.


9 februari 2021